Загальні положення про навчання іноземців в Україні

Освітня діяльність вищих навчальних закладів України з навчання іноземних громадян здійснюється виключно відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

НУВГП здійснює підготовку іноземних громадян відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АД № 034553 від 03.05.2012 року. Університет надає освітні послуги, пов’язані з підготовкою до вступу у ВНЗ та одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) здійснюється в кількості 100 чоловік (термін дії Ліцензії – до 01.07.2014 р.), підготовка до вступу у вищі навчальні заклади – також у кількості 100 чоловік (термін дії Ліцензії – до 01.07.2016 р.).

Види освітньої діяльності з навчання іноземних громадян

1. Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади України (підготовче відділення).

  1. Термін навчання – 10 місяців.
  2. В програму підготовчого відділення входить:
  3. вивчення російської або української мови;
  4. поглиблене вивчення базових дисциплін середньої школи.

2. Підготовка за акредитованими напрямами та спеціальностями за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • "Бакалавр";
  • "Спеціаліст";
  • "Магістр";
  • "PhD";

Вимоги до рівня освіти вступників

Рівень навчання

Вимоги до рівня освіти вступників

Підготовче відділення

Повна загальна середня освіта

Програма «Бакалавр»

Повна загальна середня освіта

Програми «Спеціаліст», «Магістр»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Програма «PhD»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», «Спеціаліст»

   

 Іноземці зараховуються до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.

 Мова навчання – українська.

 Зарахованим на навчання надається місце у студентському гуртожитку.

Підставою для оформлення в'їзної візи в Україну з метою навчання є Запрошення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на навчання, видане вищим навчальним закладом, де планує навчатися іноземний громадянин.