Костопільський будівельно-технологічний технікум
Національного університету водного господарства та природокористування

І-II рівень акредитації. Форма навчання: денна, заочна. Форма власності: державна

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА 2013-2014 н.р.

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

На базі 9 класів (термін навчання 4 роки), 11 класів (термін навчання 3 роки) та на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (термін навчання 2 роки)
За спеціальностями:

  •  Економіка підприємства
  •  Будівництво та експлуатація будівель і споруд
  •  Переробка деревини і деревних матеріалів

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
За професіями:


 На базі 9 класів (термін навчання 3 роки):

  •  Оператор ЕОМ та ОМ
  •  Муляр, пічник, штукатур
  •  Столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів
  •  Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр

 На базі 11 класів (термін навчання 10 місяців):

  •  Оператор ЕОМ та ОМ
  •  Муляр, пічник
  •  Столяр будівельний

Учні та студенти забезпечуються стипендіями та гуртожитком.
Після закінчення навчання в Костопільському БТТ випускники мають можливість продовжити навчання на 3 (4) курсі відповідної спеціальності в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) та Національному лісотехнічному університеті України(м. Львів) та інших вузах держави.

Вступники подають такі документи :
1. Заява на ім’я директора
2. Атестат (свідоцтво) про освіту
3. Свідоцтво про народження
4. Медична довідка Ф-086У
5. Довідка про щеплення

6. Довідка про склад сім’ї

7. Довідка з місця проживання
8. Десять фотокарток розміром 3х4 см
9. Дві папки
10. Два конверти з марками

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
Національного університету водного господарства та природокористування
Готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня-молодший спеціаліст
за спеціальністями:

1.Будівництво та експлуатація будівель і споруд


Термін навчання :
на базі 9 класів-4 роки; на базі 11 класів-3 роки; на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" - 2,5 роки
Форма навчання - денна, заочна
• Кваліфікація: технік-будівельник
• Фахівець може займати первинні посади:
• майстер дільниці;
• технік-будівельник;
• технік-доглядач;
• технік-проектувальник;
• технік з підготовки технічної документації;
• технік з складання кошторисів;
• технік-інспектор.
Молодший спеціаліст розробляє проектно-конструкторську, технологічну та кошторисну документацію, керує виконанням будівельно-монтажних та ремонтних робіт, проводить контроль якості, контролює дотримання вимог охорони і техніки безпеки на будівництві.
Випускники технікуму можуть працювати в будівельних та проектних організаціях державної та приватної форм власності.
Випускники можуть продовжити навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування по інтегрованим навчальним планам.

2.Економіка підприємства


Термін навчання :
на базі 9 класів - 3 роки ; на базі 11 класів - 2 роки ;
Форма навчання - денна, заочна
В економіці країни відбуваються зміни, пов’язані з ринковими перетвореннями, але без достатньої кількості економістів неможливо успішно працювати, розвивати господарську діяльність, забезпечувати стабільність економічної системи.
Молодші спеціалісти спеціальності «Економіка підприємства» здійснюють таку важливу діяльність, яка спрямована на аналіз та усунення недоліків у господарській діяльності установ, підприємств, фірм, організацій, складання інформаційно-пошукових та статистичних документів.
Студенти займаються по інтегрованих планах, що дає можливість продовжити навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування за скороченим терміном та отримати кваліфікацію «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

3.Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів


Термін навчання :
на базі 9 класів -4 роки; на базі 11 класів -3 роки;

Професія техніка-технолога має велику перспективу, оскільки досить широкою є мережа деревообробного, целюлозо-паперового, меблевого виробництва, а також широкий спектр підприємств по виробництву сірників, плит ДСтП та ДВП, МДФ, а також фанери. На даному етапі такі підприємства модернізуються і вимагають спеціалістів сучасного рівня, здатних у ринкових умовах вирішувати технологічні проблеми.
Наші дипломовані фахівці можуть складати матеріальний баланс, експериментально оцінювати властивості полімерних матеріалів, проектувати цехи з виробництва деревинних матеріалів.
Студенти займаються по інтегрованих навчальних планах, що дає змогу продовжити навчання в Національному лісотехнічному університеті України м. Львова по скороченій програмі та отримати кваліфікацію бакалавра, спеціаліста, магістра.
Якісні знання техніка-технолога набуті у Костопільському будівельно-технологічному технікумі є визначальними у високоефективній роботі на керівних та інженерних посадах державних та приватних деревообробних підприємств.

Готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня-кваліфікований робітник
за професіями:

1.Оператор електронно-обчислювальних машин

Випускники за спеціальністю «Оператор ЕОМ» мають змогу працювати на посадах секретаря, оператора ЕОМ, оператора обчислювальних машин (касових апаратів), бухгалтера та інших посадах в залежності від структури виробництва. Це фахівці, які вміють працювати з багатьма програмами, які використовуються у виробництві - для створення газет та журналів, офісі будь - якого бізнесмена - для створення бази даних, обрахунку заробітної плати та витрат на виробництво, набору та друкування текстів і листів, у фотоательє – корегування та виготовлення фотографій, створення мультфільмів та редагування фільмів, створення WEB- сайтів та іншої роботи.
Наші випускники забезпечують безперебійну роботу комп’ютерної техніки, її надійну експлуатацію, своєчасний і якісний ремонт та модернізацію. Відновлення та заміну програмного забезпечення. Якісну обробку інформації та інформаційних процесів.
Якісні знання та вміння операторів електронно–обчислювальних та обчислювальних машин є визначальними у високоефективній роботі будь–якого підприємства.

2.Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр

Вивчаючи професію штукатура у нашому закладі, ви оволодієте основними прийомами виконання штукатурних робіт, будете вміти виконувати високоякісне оштукатурювання стін, стель, колон, косяків та інших конструктивних елементів, знати види і властивості основних будівельних матеріалів, склад розчинів, мастик, способи їх приготування. Оволодієте сучасними методами ремонту і опорядження будівель з використанням новітніх технологій та євро матеріалів.
Лицювальників-плиточників ми навчаємо виконувати облицювання стін, підлог, фасадів будівель різними видами плиток, виконувати мозаїчні покриття стін та підлоги.
Професія маляра включає в себе перелік робіт, пов’язаних з остаточним оздобленням фасадів будівель, стін і стель приміщень. Освоюючи професію маляра, ви будете вміти готувати і використовувати фарбувальні і шпаклювальні суміші, виконувати пофарбування конструктивних елементів, набивку трафаретів, нанесення малюнків на стіни і стелі за допомогою аерографів, валиків, оклеювати поверхні шпалерами.

3.Муляр, пічник, штукатур

Муляр, випускник нашого навчального закладу, володіє всіма високоефективними прийомами і способами кладки стін із різних матеріалів (цегла, бутовий камінь, блоки). У нас навчають виконувати лицювальну і декоративну кладку, ремонтувати і відновлювати кам’яні конструкції, виконувати монтаж фундаментних блоків, плит перекриття, перемичок, сходових маршів, дають знання про властивості стінових матеріалів, розчинів, види добавок, навчають готувати прості і складні розчини для кам’яної кладки.
Учні, що навчаються професії пічник, вміють виконувати кладку різних конструкцій пічних пристроїв (кухонних плит, хлібопекарських печей, опалювальних щитків (груб), банних печей, камінів). Знають принципи розміщення печей і димових труб, протипожежні вимоги до печей і димових труб, властивості різних видів вогнетривкої цегли і глин. Вміють готувати розчини і знають склад розчинів для пічних робіт, навчаються виконувати кладку димових труб, опоряджувати печі (штукатуренням, лицюванням керамічною плиткою, кахлями), виконувати ремонт печей.

4.Столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів

Професія столяра і верстатника на сучасному виробництві та в будівництві одна із самих поширених. Випускники нашого технікуму виконують столярні і паркетні роботи на будівництві. В цехах заводів і деревообробних підприємствах столяри-верстатники, використовуючи свої знання, працюють на верстатах, напівавтоматичних та автоматичних лініях виготовляючи при цьому якісні сучасні моделі віконних і дверних блоків, вбудованих меблів та інших дерев’яних конструкцій. Наші випускники вміють встановлювати в проектне положення столярні вироби, настилати підлогу із дощок і паркету, настилати підлогу із різних листових сучасних матеріалів, а також виконувати опорядження та ремонт столярно-будівельних виробів