Загальні історичні відомості про Костопільський будівельно-технологічний технікум

Національного університету водного господарства та природокористування

Костопільський Будівельно-технологічний технікум  НУВГП створений у 2005 році.
Передісторія навчального закладу сягає січня 1984 року.
З метою підготовки спеціалістів робітничих професій для Костопільського Домобудівного комбінату, на базі учбового комбінату, що діяв на даному підприємстві, за ініціативою директора Костопільського ДБК Конаша Г.І. було відкрито філіал Рівненського СПТУ-1, яке очолював Сірко Михайло Дмитрович, завідувачем філії в м. Костополі був призначений Чепкий Михайло Сергійович.
Перший набір учнів був здійснений в кількості 18 чоловік.
Випущено одну групу за спеціальністю електрослюсар будівельний в кількості 17 чол., майстер виробничого навчання-Веремчук М.І.
Вже з вересня 1984 філія СПТУ-1 м. Костопіль готувала по заявці Домобудівного комбінату спеціалістів таких робітничих професій:
на базі середньої освіти:
- електрослюсар будівельний – 1 група;
- оператор по виробництву ДСП – 1 група
на базі неповної середньої освіти:
- столяр будівельний, тесляр – 1 група
З вересня 1985 року відкрита ще одна спеціальність: слюсар-ремонтник.
Широкі можливості для підготовки робітничих кадрів навчальний заклад отримав, коли за наказом № 48 від 31.01.1986 р.обласним управлінням профтехосвіти Рівненської області було створено Костопільське СПТУ-14.
Директором навчального закладу було призначено Бабіна Миколу Федоровича, заступником директора з НВР Каліна Івана Петровича.
Крім вище названих спеціальностей, ДБК зробив заяву на підготовку спеціалістів будівельного напрямку. Навчальний заклад почав готувати лицювальників-плиточників, мулярів, малярів-штукатурів.
На той час, це був єдиний професійно - технічний заклад в Україні, де готували робітничі кадри на базі неповної середньої освіти з терміном навчання 2 роки. Для бажаючих мати середню освіту працювала вечірня школа.
Випускники СПТУ-14 направлялись на роботу на Костопільський ДБК. Базове підприємство створило все необхідне для підготовки робітничих кадрів. В підпорядкуванні СПТУ-14 були: навчальний корпус, виробничі майстерні, їдальня, спортивний зал, також 4-поверхове приміщення гуртожитку. Всі навчальні приміщення знаходились на території Костопільського ДБК.
Крім бібліотеки навчального закладу, книжковий фонд якої тільки формувався, учням і викладачам дана була можливість користуватися технічною бібліотекою ДБК.

На основі постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.1997 р.
№ 526 “Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів” та наказу Міністерства освіти України від 04.06.1997 р. № 191, СПТУ – 14 в м. Костополі було ліквідовано. На базі профтехучилища створено філію ВПУ-1 м. Костополь.
За період роботи даного навчального закладу було підготовлено і випущено 3485 кваліфікованих робітників
Наказом № 304 від 12.07.2000 р. Міністерством освіти і науки України було створено Технічний коледж Рівненського державного технічного університету на базі філії ВПУ - №1 м.Костополя та ПТУ № 10 м. Рівного.
Очолював Костопільське відділення Технічного коледжу з 2000 року по 2003 рік Литвиненко Володимир Миколайович, а з 2003 року - Дідич Богдан Ярославович
31.08.2005 року, наказом № 500 Міністерством освіти і науки, на базі Костопільського відділення технічного коледжу НУВГП створений новий навчальний заклад – Костопільський будівельно-технологічний технікум НУВГП.
Директором технікуму призначений Дідич Богдан Ярославович.
Заступник директора з НВР - Алексєйчук Андрій Петрович з 1999 року.

Костопільський будівельно-технологічний технікум НУВГП проводить підготовку молодших спеціалістів за двома спеціальностями:
- Будівництво та експлуатація будівель і споруд;
- Хіміко-механічна переробка деревини та деревних матеріалів,
кваліфікованих робітників по професіях:
- Муляр, пічник, штукатур;
- Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;
- Оператор склоформувальних машин;
- Оператор ЕОМ та ОМ;
- Столяр будівельний, верстатник д/о верстатів, паркетник.
Технікум є єдиним в Україні навчальним закладом, який здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професією: оператор скло формувальних машин, та є автором Державного стандарту ПТО за даною професією.
Починаючи з 2007-2008 навчального року, в технікумі запроваджено надання повної загальної середньої освіти та відкрита підготовка молодших спеціалістів за заочною формою навчання.