в.о. ректора
Корецький Микола Христофорович

Корецький Микола Христофорович

Доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Микола Христофорович Корецький народився 28 травня 1961 року в с. Суботці Знам’янського району Кіровоградської області.

У 1983 році з відзнакою закінчив Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря та отримав кваліфікацію інженер-конструктор, у 1990 році – Всесоюзний заочний інститут харчової промисловості (м. Москва) з відзнакою та отримав кваліфікацію інженер-економіст. У 1996 році – Київський державний економічний університет, кваліфікація економіст. У 2004 році – Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Управління навчальним закладом та його структурними підрозділами». У 2010 році закінчив Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка та отримав кваліфікацію бакалавра юриста.

З листопада 1983 року працював на Запорізькому електромашино-будівельному заводі «Іскра» на посаді інженера-конструктора.

З жовтня 1985 року до грудня 1999 року працював в організаціях споживчої кооперації Запорізької області на посадах головного інженера райспоживспілки, директора хлібокомбінату, голови правління райспоживспілки, заступника голови правління Запорізької облспоживспілки.

З січня 2000 року до вересня 2006 року працював у Гуманітарному університеті «Запорізький інститут державного та муніципального управління» на посадах завідувача кафедри, декана економічного факультету, проректора з перспективного розвитку, проректора з наукової роботи, першого проректора.

З жовтня 2006 року до липня 2011 року працював у Національній академії наук України, спочатку – в Раді по вивченню продуктивних сил України на посадах головного наукового співробітника, завідувача відділу, після реорганізації Ради – в Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» на посадах вченого секретаря, завідувача науково-організаційного відділу.

З липня 2011 року до червня 2012 року – в Академії муніципального управління (м. Київ) на посадах професора, проректора з науково-педагогічної роботи.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук, у 2003 році – захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь доктора наук з державного управління. Професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Має в своєму доробку 275 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 44 монографії та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Дійсний член (академік) Академії економічних наук України, академік – засновник Української академії наук з державного управління.

Ним створена одна із провідних наукових шкіл у галузі науки «Державне управління».

Нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, Подякою Прем’єр-Міністра України, Грамотою Верховної Ради України, Відзнаками Міністерства освіти і науки України – «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», Міністерства аграрної політики України – «Знак пошани», Почесною грамотою Президії НАН України, Черкаської, Харківської обласних державних адміністрацій, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України АР Крим, Подякою Ради національної безпеки і оборони України, Почесними грамотами Міністерства житлово-комунального господарства, Міністерства промислової політики, Міністерства регіонального розвитку та будівництва, відзнакою Академії економічних наук «Золота медаль ім. Туган-Барановського».

З червня 2012 року працював в.о. проректора, проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування.

З грудня 2012 року працює на посаді в.о. ректора Національного університету водного господарства та природокористування.

Одружений, має двох синів.

Дружина – Корецька Світлана Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету водного господарства та природокористування.

Син – Корецький Олександр Миколайович, співробітник податкової міліції.

Син – Корецький Микола Миколайович, курсант Юридичного ВНЗ МВС України.назад