Засідання науково-методичної ради університету

Засідання науково-методичної ради університету

Відбулося грудневе засідання науково-методичної ради університету під головуванням першого проректора С.О. Левицької.

На розгляд членів науково-методичної ради було винесено такі питання:

  • про стан підготовки до акредитації та ліцензування за напрямами підготовки та спеціальностями НУВГП;
  • про результати моніторингу відкритих занять за 1 семестр 2013-2014 н.р.;
  • затвердження навчальних посібників для отримання грифу МОН України, методичних вказівок, комплектів контрольних робіт для використання у навчальному процесі НУВГП.

Завідувач відділу ліцензування, акредитації та маркетингових досліджень, доктор економічних наук, професор С.О.Корецька проаналізувала роботу кафедр з акредитації та ліцензування та вказала на недоліки в роботі ряду кафедр та відзначила ті кафедри, які в повному обсязі представили ліцензійні та акредитаційні справи. Було ухвалено прийняти інформацію до уваги та відповідно до розпоряджень та наказів по університету з ліцензування та акредитації завершити роботу в установлений термін.

Методист вищої категорії навчально-методичного відділу Т.А. Костюкова зробила аналіз перевірки відкритих занять, проведених викладачами у першому семестрі цього навчального року. Під час моніторингу було виявлено не тільки позитивний педагогічний досвід, а й порушення у плануванні та організації відкритих занять, які призвели у багатьох випадках формального їх проведенні. При перевірці журналів та протоколів засідань кафедр виявлено, що 22 запланованих відкритих заняття не були проведені. Доповідач зазначила, що відкриті заняття сприяють поширенню передового педагогічного досвіду, а також звернула увагу на недоліки їх проведення. Члени науково-методичної ради одноголосно ухвалили пропозиції щодо ефективності проведення відкритих занять, серед яких були - проведення конкурсу майстер-класів серед викладачів університету, за результатами якого пропонувати публікацію найкращого в науково-методичному збірнику «Технології навчання» та висвітлення в газеті «Трибуна студента»; розробка викладачами-новаторами електронних версій портфоліо (портфеля особистих досягнень) як однієї із форм оцінки діяльності викладача; проведення семінарів з заступниками зав. кафедр з навчально-методичної роботи з питань планування, організації, проведення та оцінки відкритих занять. У зв'язку з відкриттям в НУВГП магістратури за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та «Управління навчальним закладом (за типом)», залучати молодих викладачів до цих напрямів освіти.

Члени науково-методичної ради розглянули навчальний посібник “Картографія: факти, матеріали, відомості”, автора С.М. Остапчука, призначеного для студентів напряму підготовки „Геодезія, картографія та землеустрій” , та рекомендували вченій раді клопотати перед Міністерством освіти і науки України надати йому відповідний гриф.

Навчально-методичний відділ.назад