НУВГП пропонує нові напрями та спеціальності

НУВГП пропонує нові напрями та спеціальності

 

НУВГП пропонує нові напрями та спеціальності:

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр":

Код напряму підготовки

Назва напряму підготовки

6.030502  Економічна кібернетика
6.030503 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
 6.020105  ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 6.030401  Правознавство
 6.130507  МАРКЕТИНГ
 6.140103 ТУРИЗМ
 6.040302 Інформатика
 6.050101  Комп`ютерні науки
 6.050102 Комп`ютерна інженерія
 6.050701 Електротехніка та електротехнології
  6.040103 Геологія
 6.010203 Здоров'я людини

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр":

Код спеціаль-ності

Назва спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр

 8.03060103 Менеджмент природоохоронної діяльності (1 рік 5 міс.)
 8.04010602 Прикладна екологія та збалансоване природокористування
 8.06010302 Раціональне використання та охорона водних ресурсів
 8.06010304 Гідротехніка
 8.06010303 Водогосподарське та природоохоронне будівництво
 8.09020101 Водні біоресурси
 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою (1 рік 5 міс.)
8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом)
8.18010021 Педагогіка вищої школи
8.06010203 Дизайн архітектурного середовища


назад