Проректорам, директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр

Проректорам, директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр

Просимо розглянути аналітичну довідку щодо порівняння вартості навчання в НУВГП та інших ВНЗ та подати пропозиції щодо формування цінової політики та проведення профорієнтаційної роботи на 2014/15 н.р.

Свої пропозиції просимо подавати у відділ ліцензування, акредитації та маркетингових досліджень.

 

Аналітична довідка щодо порівняння вартості навчання у вищих навчальних закладах в найближчих регіонах та НУВГП (за однаковими напрямами підготовки)

Відділом ліцензування, акредитації та маркетингових досліджень НУВГП проведено дослідження з метою порівняльного аналізу вартості навчання за однаковими напрямами підготовки в Національному університеті водного господарства та природокористування й вищих навчальних закладах ІІІ - IV рівня акредитації Волинської, Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Під час аналізу були взяті данні щодо вартості навчання за рік для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на денній та заочній формах навчання.

В показниках врахована вартість навчання за 2013/14 навчальний рік.

Порівнявши показники можна зробити наступні висновки:

 • Вартість навчання на денній формі у ВНЗ м. Києва значно перевищує вартість навчання в НУВГП. При чому в таких навчальних закладах, як Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», вартість навчання за однаковими напрями підготовки перевищує на 100 – 200 відсотків. А в таких навчальних закладах, як Київський національний університет будівництва та архітектури, Національний авіаційний університет, Національний транспортний університет - перевищує на 60 – 90 відсотків.
 • Вартість навчання на заочній формі в більшості ВНЗ м. Києва більша на 20 – 60 відсотків.

Якщо говорити про ВНЗ, які знаходяться в інших регіонах, то можна стверджувати, що:

 • Вартість навчання у Вінницькій області загалом є вищою, окрім напрямів підготовки «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Менеджмент», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», за якими вартість в НУВГП є більшою (на 7-8 відсотків).
 • Вартість навчання в Волинському національному університеті ім. Л.Українки є вищою на 20 – 70 відсотків. А в Луцькому національному технічному університеті за такими напрямами підготовки, як «Міжнародна економіка», «Управління персоналом та економіка праці», «Маркетинг», «Фінанси та кредит», «Облік і аудит», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», вартість одного року навчання обійдеться дешевше. За технічними напрямами підготовки вартість навчання в цьому університетові є вищою на 8 – 56 відсотків за окремими спеціальностями.
 • В Житомирській області вартість навчання на економічних напрямах підготовки обійдеться дешевше в середньому на 10 відсотків. Але за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та «Агрономія» вартість навчання в НУВГП є вищою відповідно на 40 і 50 відсотків, ніж в Житомирському національному агроекологічному університеті. Вартість навчання за напрямами підготовки «Машинобудування», «Автомобільний транспорт», «Автоматизація та ком’ютерно-інтегровані технології», «Геодезія, картографія та землеустрій», «Гірництво» є вищою, ніж в нашому університеті.
 • У двох навчальних закладах Івано-Франківської області – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, вартість навчання є вищою, ніж в НУВГП, окрім напряму підготовки «Архітектура» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
 • Якщо порівнювати з вищими навчальними закладами Львівщини, то можна зазначити, що в НУВГП вартість навчання вища, ніж Львівському національному аграрному університеті. За напрямами підготовки «Маркетинг», «Комп’ютерні науки», «Прикладна математика» наша вартість перевищує вартість навчання в Львівському національному університеті ім. Івана Франка на 13 відсотків. Одночасно вартість підготовки за такими напрямами, як «Гідротехніка (водні ресурси)», «Геодезія, картографія та землеустрій», «Документознавство та інформаційна діяльність», «Маркетинг», «Автоматизація та ком’ютерно-інтегровані технології», «Теплоенергетика», «Електротехніка та електротехнології», «Машинобудування», «Транспортні технології», «Прикладна математика», «Інформатика», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», в нашому університеті є вищою, ніж в НУ «Львівська політехніка», при чому за окремими напрямами більше, ніж на 30 відсотків.
 • Вартість навчання в Тернопільському національному технічному університетові ім. Івана Пулюя є вищою за напрямами підготовки: «Електротехніка та електротехнології», «Фінанси та кредит», «Економічна кібернетика», «Автоматизація та ком’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки», «Будівництво». А за напрямами підготовки «Машинобудування», «Менеджмент», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Автомобільний транспорт» вартість підготовки є вищою в НУВГП.
 • У Хмельницькій області пропонують навчання за однаковими напрямами підготовки з нами в 4 ВНЗ, в яких вартість навчання в основному перевищує або співпадає з нашою.
 • Серед навчальних закладів Рівненщини вартість навчання є нижчою за нашу в МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука (окрім напряму «Правознавство»), Рівненському інституті ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» та Рівненському інституті слов’янознавства КСУ. В НУ «Острозька академія» та Рівненському державному гуманітарному університеті вартість підготовки фахівців є вищою на 15 – 60 відсотків.

Інформацію про вищі навчальні заклади та вартість навчання в них можна побачити в додатку 1.

 • Бакалавр

  Завантажити
 • Спеціаліст, магістр

  Завантажити

Якщо розглядати окремо кожну спеціальність, то можна стверджувати, що за напрямами підготовки «Економічна кібернетика», «Комп’ютерна інженерія», «Гірництво», «Охорона праці», «Туризм», «Правознавство» вартість навчання в нашому університеті є найнижчою.

Вартість навчання в НУВГП за напрямами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Електротехніка та електротехнології», «Комп’ютерні науки», «Інформатика», «Будівництво», «Геодезія, картографія та землеустрій», «Теплоенергетика», «Транспортні технології», «Документознавство та інформаційна діяльність» є найнижчою, окрім Львівської області.

За такими напрямами підготовки, як «Агрономія» та «Водні біоресурси та аквакультура» (особливо на заочній формі навчання), «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» вартість навчання в нашому університеті в більшості випадків є вищою, ніж в інших ВНЗ.

За таким напрямом підготовки як «Гідротехніка (водні ресурси)» в розглянутих регіонах здійснює підготовку лише наш університет та НУ «Львівська політехніка». При чому вартість навчання в НУВГП перевищує на 4 відсотки на денній формі навчання та є нижчою на 7 відсотків на заочній формі навчання.

Напрям підготовки «Гідроенергетика» в розглянутих регіонах готує лише Національний університет водного господарства та природокористування.

Ознайомитися з порівняльними графіками вартості навчання на денній за заочній формі окремо за кожним напрямом підготовки можна в додатку 2.назад