Система управління якістю
Концепція системи управління якістю освітньої діяльності в НУВГП
Положення про відкриті заняття
Положення про ректорський контроль рівня знань студентів
Положення про систему контролю якості навчального процесу у Національному університеті водного господарства та природокористування
Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Положення про щорічний науково-педагогічний конкурс
«Краща навчально-методична розробка року»
Національного університету водного господарства та природокористування