Основні функції

 • Керує службою діловодства в університеті;
 • забезпечує своєчасне оброблення одержаної та відправленої кореспонденції, її доставку за призначенням;
 • здійснює систематичний контроль за строками виконання документів та їх правильним оформленням;
 • організовує роботу, яка полягає у прийманні матеріалів і документів, у тому числі наказів та розпоряджень, їх реєстрації, обліку і передаванні у відповідні структурні підрозділи, зберігання матеріалів поточного діловодства, формування справ і їх направлення на державне зберігання; 
 • розробляє інструкції щодо ведення діловодства в університеті;
 • здійснює методичне керівництво організацією діловодства в підрозділах університету, контроль за правильним формуванням та зберіганням матеріалів, своєчасним передаванням їх до архіву, підготовкою довідок про додержання строків виконання документів;
 • забезпечує друкування і розмноження службових документів;
 • оформляє документи на службові відрядження ректору і проректорам;
 • засвідчує справжність копій і фотокопій усіх документів;
 • приймає на зберігання від структурних підрозділів університету архівні документи;
 • контролює стан зберігання та правильність оформлення документів у структурних підрозділах університету;
 • видає архівні довідки про навчання та роботу в університеті;
 • зберігає особові справи студентів та працівників університету.