Положення про відділ ліцензування, акредитації та маркетингових досліджень