logoВідділ ліцензування, акредитації та маркетингових досліджень створений з метою координування дій з підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування і акредитації напрямів підготовки (спеціальностей) та університета в цілому, а також для вивчення та узагальнення досвіду ВНЗ України з відкриття нових (перспективних) напрямів підготовки (спеціальностей) в університеті, вивчення ринку праці та потреб регіону у висококваліфікованих фахівцях, працевлаштування випускників університету, проведення підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників.

Основні завдання відділу

 • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;
 • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових напрямів підготовки (спеціальностей);
 • контроль за дотриманням ліцензованих обсягів підготовки фахівців в університеті;
 • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ напрямів підготовки (спеціальностей) університету у Міністерстві освіти і науки України, Державну акредитаційну комісію;
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;
 • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей акредитаційним вимогам;
 • забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи напрямів підготовки (спеціальностей) університету;
 • вивчення та узагальнення досвіду вищих закладів освіти України по відкриттю нових (перспективних) спеціальностей;
 • подання керівництву університету оперативної інформації для прийняття рішень в питаннях ліцензування та акредитації;
 • встановлення зв’язків з підприємствами, установами, організаціями з питань сприяння працевлаштуванню випускників та вивчення спроможності щодо забезпечення роботою осіб, які були направлені на навчання відповідно до укладених угод, цільових направлень;
 • надання студентам інформації про підприємство, установу, організацію – роботодавця;
 • ведення банку даних вакантних посад для студентів та випускників Університету;
 • участь у спеціалізованих виставках, семінарах, круглих столах з проблем працевлаштування молоді;
 • формування та підтримка позитивного іміджу Університету;
 • планування та здійснення рекламно-інформаційної діяльності Університету;
 • участь у профорієнтаційних заходах з метою інформування споживачів про освітні послуги, що надає Університет.

Адреса відділу: вул. Соборна, 11, головний корпус.