Загальна інформація

Відділ навчально-інноваційних технологій, АСУ та адміністрування сайта підпорядкований першому проректору національного університету водного господарства та природокористування. Керівником відділу є начальник відділу навчально-інноваційних технологій, АСУ та адміністрування сайта - Бачевич Віталій Антонович.

Бачевич Віталій Антонович

Відділ навчально-інноваційних технологій, АСУ та адміністрування сайта складається з двох структурних відділів: навчальних комп’ютерних технологій (НКТ) та технічних засобів навчання (ТЗН).

Основними завданнями відділу є:

 • комп'ютерне забезпечення навчального процесу, впровадження нової обчислювальної техніки, установка, тестування і оновлення операційних систем та прикладних програм, проведення інвентаризації комп'ютерної техніки;
 • забезпечення навчальних занять, конференцій, семінарів, захисту дисертацій та інших заходів технічними засобами навчання, засобами захисту та відтворення інформації, впровадження ІТ-технологій технічних засобів навчання в навчальний процес і наукову діяльність;
 • інтернет, електронна пошта, обслуговування мереж;
 • адміністрування сайта;
 • вивчення потреб ринку, комп'ютерної та офісної техніки, комп'ютерних програм для навчального процесу та наукової діяльності;
 • організація технічного забезпечення проведення Інтернет-конференцій;
 • встановлення і обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, виконання ремонтних робіт;
 • аналіз причин відмови функціонування комп'ютерних мереж, операційних систем і прикладних програм та усунення помилок у їх роботі;
 • консультування користувачів з використання операційних систем і прикладних програм;
 • впровадження технічних засобів навчання у навчально-виховний процес, проведення апробацій експертиз нових технічних засобів;
 • забезпечення в проведенні занять, конференцій, семінарів, захист дисертацій, нарад й інших міроприємств технічними засобами та засобами запису та відтворення інформації;
 • оснащення та монтаж апаратури, обладнання в аудиторіях, лабораторіях, кабінетах університету технічних засобів навчання, ремонт технічних засобів навчання, лабораторного та іншого обладнання, приладів та іншої апаратури та обладнання, проведення фото-відеозйомок, обробка фото-відеоматеріалів;
 • надання платних послуг викладачам, студентам та працівникам університету.