Редакційно-видавничий відділ

Адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 11

тел. 0362-22-40-94

e-mail: rvc@nuwm.rv.ua                                                                  

Редакційно-видавничий відділ університету (далі РВВ) було створено як редакційно-видавничий центр з ініціативи проректора з навчально-виховної та методичної роботи РДТУ В.В. Лутаєва, згідно з наказом ректора № 42 від 10.02.2000р. за погодженням Міністерства освіти і науки України з метою організації редакційно-видавничої справи для забезпечення потреб університету у поліграфічні продукції. Цей підрозділ сформовано на базі електрографічної лабораторії (начальник А. Я. Хриплюк), що функціонувала в навчальному закладі ще з 1963 року, та видавничого відділу (начальник Ю.В. Морозов) , утвореного в 1995 році.

Сьогодні РВВ є суб’єктом видавничої справи і віднесений до Державного реєстру видавців, виготівників, і розповсюджувачів видавничої продукції (свідоцтво: РВ №31 від 26. 04. 2005р.)

Технічну базу РВВ складає сучасна комп’ютерна, тиражувальна техніка та обладнання для післядрукарської обробки.

Працівники РВВ здійснюють весь спектр робіт по виготовленню поліграфічної продукції:

 • комп’ютерний набір;
 • верстка;
 • редагування та корекція;
 • дизайн обкладинок та ілюстрованої продукції;
 • виготовлення оригінал-макетів;
 • виготовлення обкладинок та представницької продукції (грамоти, дипломи, оголошення, відкритки та ін.)
 • тиражування, копіювання;
 • післядрукарська обробка (паперорізальні роботи, аркушепідбірка, брошурування, термосклеювання, ламінування).

Щороку РВВ видає понад 100 найменувань підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, монографій, збірників наукових праць та інших видів наукової і навчальної літератури.

Також щороку видається понад 300 найменувань методичних вказівок та більше ніж 300 000 аркушів оперативної поліграфії.

До уваги юридичних та фізичних осіб.

На даний час редакційно-видавничий відділ, як представник суб’єкта видавничої справи, згідно свідоцтва Державного комітету інфомаційної політики України, пропонує видавництво всіх видів літератури на комерційній основі із наданням ISBN та забезпеченням авторських прав.

Також, редакційно-видавничий відділ пропонує наступні платні послуги:

 • набір, верстка та редагування текстового матеріалу (в т.ч. формули, діаграми, графіки, ілюстрації, креслення тощо), чорно-білий та кольоровий друк на папері, друкарській плівці, «самоклейці»;
 • сканування, копіювання, ламінування;
 • зшивання металевими скобами, та пластиковими пружинами;
 • виготовлення відривних блокнотів;
 • розробка дизайну логотипів, фірмового стилю, оригінал-макетів;
 • виготовлення представницької та рекламно-сувенірної продукції: оголошень, афіш, грамот, дипломів, листівок, вітальних адрес, папок, календарів, буклетів, флаєрів, бейджів, візиток, сигнальних та інформаційних табличок та іншої поліграфічної продукції на індивідуальні замовлення.