Загальна інформація

контактна інформація: тел. 22-31-07 внутрішній тел. 6-37, каб. №145

графік роботи: понеділок- п’ятниця 9.00-18.00, обідня перерва 13.00-14.00

E-mail: planfin@nuwm.rv.ua

Планово-фінансовий відділ є структурним підрозділом НУВГП та підпорядкований ректору.У своїй роботі планово-фінансовий відділ керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами і розпорядженнями ректора університету.

Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку університету. Завдання та функції планово-фінансовий відділ визначені у Положенні про планово-фінансовий відділ.