Розклади занять

Розклад (денна форма навчання) станом на 10.01.2013р.
 • Факультет будівництва та архітектури

  Завантажити
 • Факультет водного господарства

  Завантажити
 • Факультет гідротехнічного будівництва та гідроенегретики

  Завантажити
 • Факультету екології та природокористування

  Завантажити
 • Факультету економіки і підприємництва

  Завантажити
 • Факультету землеустрою та геоінформатики

  Завантажити
 • Факультету менеджменту

  Завантажити
 • Механіко- енергетичний факультет

  Завантажити
 • Факультету прикладної математики та комп'ютерно-інтегрованих систем

  Завантажити