Проекти документів для обговорення

 • ПОЛОЖЕННЯ про повторне вивчення студентами навчальних дисциплін в ЄКТС []

  Завантажити
 • ПРОГРАМА ТА ГРАФІК університетської Школи – семінару передового педагогічного досвіду „СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ” []

  Завантажити
 • ПРОГРАМА ТА ГРАФІК університетської Школи-семінару для молодих викладачів „Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього фахівця технічного профілю” []

  Завантажити
 • ПОЛОЖЕННЯ про щорічний науково-педагогічний конкурс “Краща навчально-методична розробка року” Hаціонального університету водного господарства та природокористування []

  Завантажити
 • ДОВІДКА ЩОДО ТИРАЖУ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК (РЕКОМЕНДАЦІЙ) []

  Завантажити
 • П О Л О Ж Е Н Н Я про методичний кабінет кафедри (деканату) Національного університету водного господарства та природокористування []

  Завантажити
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ []

  Завантажити
 • ПОЛОЖЕНННЯ про науково-методичну раду Національного університету водного господарства та природокористування []

  Завантажити
 • ПОЛОЖЕННЯ про методичну комісію за напрямом та спеціальністю підготовки Національного університету водного господарства та природокористування []

  Завантажити
 • ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про навчальну лабораторію []

  Завантажити

Посадові інструкції

 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ декана

  Завантажити
 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ заступника декана з виховної роботи факультету

  Завантажити
 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ заступника декана з навчальної роботи факультету

  Завантажити
 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ старшого диспетчера деканату факультету водного господарства

  Завантажити
 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ оператора комп’ютерного набору факультету водного господарства

  Завантажити
 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ методиста навчального (заочного) відділу факультету водного господарства

  Завантажити
 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ інженера із застосування комп’ютерів деканату факультету водного господарства

  Завантажити
 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ диспетчера деканату факультету водного господарства

  Завантажити