Щорічний педагогічний конкурс «Краща навчально-методична розробка»

за номінаціями: «Кращий підручник», «Кращий навчальний посібник», «Кращий електронний засіб навчання»

Щорічний конкурс є організаційним заходом, який має за мету виявлення кращих навчально-методичних розробок та їх авторів, узагальнення нагромадженого передового досвіду впровадження інноваційних технологій навчання в навчальний процес його популяризацію та активну пропаганду серед викладачів та студентів університету для якісної підготовки фахівців в ЄКТС.

На конкурс подаються підручники, навчальні посібники та електронні засоби навчання, видані (розроблені) окремими викладачами (колективами викладачів), які є штатними працівниками університету або сумісниками. Навчальні книги та електронні засоби навчання повинні бути видані не пізніше 3-х останніх років та впроваджені у навчальний процес не менше 2-х років.

Переможці педагогічного конкурсу
«Краща навчально-методична розробка року»
за 2012 рік

Рік проведенняКращий підручникКращий посібникКращий електронний засіб навчання
2012

1 місце:

„Гідравліка”, авторРогалевич Юрій Петрович, к.т.н., доцент кафедри гідравліки.

2 місце:

„Англійська мова для професійного спілкування”, колектив авторів:
– Вакуленко Ольга Луківна, к.філол.н., доцент, зав. кафедри іноземних мов;
– Сахнюк Ольга Володимирівна, к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов;
– Мігірін Павло Іванович, ст.викладач кафедри іноземних мов.

3 місце:

„Основи зовнішньоекономічної діяльності”, колектив авторів:
– Зінь Едуард Анатолійович, д.е.н., професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування;
– Дука Наталія Степанівна, ст.викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування

1 місце:

„Менеджмент продуктивності”, колектив авторів:
– Гуменюк Віталій Якович, д.е.н., професор кафедри трудових ресурсів;
– Рощик Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів;

2 місце:

за комплекс навчальних посібників для забезпечення навчальних дисциплін для студентів напряму підготовки „Будівництво”: „Використання техногенних продуктів будівництва” та „Опоряджувальні будівельні матеріали”, колектив авторів:
– Дворкін Леонід Йосипович, д.е.н., професор, завідувач кафедри технологій будівельних виробів і матеріалознавства;
– Дворкін Олег Леонідович, д.е.н., професору кафедри технологій будівельних виробів і матеріалознавства;

3 місце:

„Основи менеджменту”, колектив авторів:
– Зінь Едуард Анатолійович, д.е.н., професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування
– Сорока Валерій Степанович, к.с/г.н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування;
– Толчанова Зоя Олексіївна, к.е.н., ст.викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

3 місце:

„Інформатика та інформаційні технології”, колектив авторів:
– Карпович Іван Миколайович, к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри обчислювальної математики;
– Білан Богдан Степанович, ст.викладач кафедри обчислювальної математики.

1 місце:

за електронний засіб навчання «Розробка робочих креслеників деталей машинобудування», автор Козяр Микола Миколайович, к.пед.н., доцент кафедри нарисної геометрії, машинної та інженерної графіки;

2 місце:

дистанційний курс з дисципліни „Метеорологія і кліматологія”, авторГалік Олег Іванович, к.с.-г.н., доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування;

3 місце:

дистанційний курс з дисципліни „Нормування праці”, колектив авторів:
– Сисун Галина Георгіївна, к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва;
– Джоші Олена Іванівна, асистент кафедри трудових ресурсів і підприємництва.

  • ПОЛОЖЕННЯ про щорічний науково-педагогічний конкурс "Краща навчально-методична розробка року " Національного університету водного господарства та природокористування

    Завантажити