Огляди-конкурси

Навчально-методичним управлінням щорічно проводиться відкритий огляд-конкурс навчально-методичного забезпечення та новітніх технологій навчання. У ньому беруть участь викладачі, авторські колективи як з однієї, так і з різних кафедр НУВГП та інших структурних навчальних підрозділів університету (технікуми, коледжі, ІПО). Конкурс традиційно відбувається наприкінці навчального року.

Мета відкритого огляду-конкурсу – показати найкращі розробки і впровадження інноваційних проектів та прогресивних технологій у навчальний процес, здобутки у модернізації національної освіти в пошуку нових форм здійснення навчання в умовах швидкого розвитку засобів інтерактивно-телекомунікаційного спілкування, нових форм методичного та інформаційного забезпечення за вимогами ЄКТС у вищій школі.

Основне завдання відкритого огляду-конкурсу – презентація та пропаганда педагогічних надбань у структурних навчальних підрозділах університету з розробки та впровадження нового навчально-методичного забезпечення, інноваційних методів та технологій навчання, обмін досвідом педагогічної і наукової практики, координація наукового пошуку відповідно до вимог ЄКТС.

Проведення майстер-класів є складовою відкритого огляду-конкурсу. Автори кращих майстер-класів подають свої заяви, анотації та сценарії до оргкомітету огляду-конкурсу.

Майстер-класи проводяться з різних видів навчальної діяльності – лекція, практичне чи лабораторне заняття, семінар, керівництво самостійною роботою, виконанням розрахункових (графічно-розрахункових) робіт, курсове чи дипломне проектування. Автор майстер-класу повинен надати: сценарій, у якому обов’язково вказуються мета та завдання, застосовані технології навчання, методичне забезпечення, система оцінювання студентів, результати використання запропонованого досвіду; анкети студентів.

Переможці конкурсу майстер-класів запрошуються до викладання на університетських семінарах, у Школі педагогічної майстерності, представляють університет на всеукраїнських та міжнародних освітянських виставка.