Історична довідка

  Науково-педагогічна лабораторія "Пошук" створена в 1989 році при кафедрі економіки підприємства і діє на громадських засадах з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, співробітників та студентів університету до розробки фундаментальних та прикладних проблем педагогіки вищої технічної школи.

  Ініціатором та засновником створення лабораторії, її першим науковим керівником, яким він є донині, став професор кафедри економіки підприємства Станіслав Михайлович Гончаров.
  Офіційний статус лабораторія отримала наказом ректора від 15 травня 1991 року.
  З 1 грудня 1991 р., об’єднавшись з лабораторією методики використання ТЗН, перетворена у загальноінститутський науково-методичний центр з розробки нових технологій навчання та підвищення кваліфікації викладачів та студентів.
  З 1995 р. лабораторія увійшла до складу Рівненського регіонального Центру навчально-інноваційних технологій на правах автономного структурного підрозділу.
  З 2003 р. лабораторія знаходиться у структурі навчально-методичного управління університету.

Завдання та напрямки діяльності
науково-педагогічної лабораторії в ЄКТС:

 

сприяння підвищенню якості підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів;

 

проведення прикладних досліджень проблем педагогіки вищої технічної школи;

 

участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів НУВГП та ВНЗ м.Рівного;

 

впровадження у навчальний процес нових методів та технологій навчання;

 

проведення соціологічних досліджень та опитувань у середовищі викладачів та студентів;

 

узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду кращих кафедр та викладачів у підвищенні якості підготовки фахівців;

Структура науково-педагогічної лабораторії "Пошук"

  • Презентація Науково-педагогічна лабораторія "Пошук"

    Завантажити