Національний університет водного господарства та природокористування

 • Положення про планування навчального процесу (затверджено наказом НУВГП від 23.05.12, № 338, схвалено НМР, протокол № 2 від 21.03.12)

  Завантажити
 • Н А К А З 30.03.2012 р., м. Рівне, № 194 П О Л О Ж Е Н Н Я про продовження роботи науково-педагогічним працівникам за строковим трудовим договором, в тому числі на умовах контракту, за займаними посадами асистента, старшого викладача, доцента, професора,

  Завантажити
 • Н А К А З 16.02.2011 р., м. Рівне, № 97 Про введення в дію «Порядку організації вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів»

  Завантажити
 • Н А К А З 23.02.2012 р., м. Рівне, № 123 Про видачу дипломів з відзнакою

  Завантажити
 • Н А К А З 29.11.2011 р., м. Рівне, № 634 Про контроль оцінювання навчальних досягнень студентів

  Завантажити
 • Н А К А З 05.10.2011 р., м. Рівне, № 545 Про порядок переведення, відрахування і поновлення студентів в умовах ЄКТС

  Завантажити
 • Н А К А З 27.12.2011 р., м. Рівне, № 688 Інструкція щодо заповнення Додатка диплома про вищу освіту

  Завантажити
 • Н А К А З 29.08.2011 р., м. Рівне, № 467 Про зміни до наказів від 10.01.2011 р. № 09, від 13.05.2011 р. № 245

  Завантажити
 • Н А К А З 16.08.2011 р., м. Рівне, № 430 Про зміни до наказу від 25.05.2010 № 260

  Завантажити
 • Н А К А З 10.01.2011 р., м. Рівне, № 09 Про введення в дію наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих

  Завантажити
 • ПОРЯДОК оцінювання ефективності діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів та університету в цілому Схвалено Науково-методичною радою НУВГП від 16.06.2010 р., протокол № 9.

  Завантажити
 • ПОРЯДОК організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів Національного університету водного господарства і природокористування (НУВГП) у Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) Схвалено Науково-методичною радою НУВГП 16 червня 2

  Завантажити
 • Н А К А З 06.06.2010 р., м. Рівне, № 306 Про порядок організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів НУВГП у ЄКТС

  Завантажити
 • Н А К А З 13.01.2010 р., м. Рівне, № 18 Порядок організації контролю поточної успішності студентів

  Завантажити
 • Н А К А З 02.03.2009 р., м. Рівне, № 112 Про затвердження Порядку замовлення, видачі й обліку студентських квитків та документів про освіту державного зразка

  Завантажити
 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ 20.05.2008 р., м. Рівне, № 27 На виконання наказу МОН України № 811 від 20.10.2004 р. «Про запровадження у ВНЗ навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність», наказу Головної державної податкової адміністрації України та МОН України № 78/3

  Завантажити
 • ПОРЯДОК встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету Затверджено наказом ректора від 19.02.2008 № 72 Схвалено Науково-методичною радою НУВГП Протокол № 5 від 13.02.2008 р.

  Завантажити
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ схвалено Науково-методичною радою НУВГП від 25.10.2007 р., протокол № 2

  Завантажити
 • Н А К А З 27.11.2006 р., м.Рівне, № 806 Про запровадження індивідуальних навчальних планів студентів зі змінами від 25.12.06 № 879

  Завантажити

Нормативно - методична база
 • Положення про кафедру університету

  Завантажити
 • НАКАЗ №120 від 28.02.2013р.

  ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНІЙ СИСТЕМІ (ЄКТС)

  Завантажити
 • Щодо впровадження нових форм документів, затверджених наказом МОНмолодьспорту від 23 березня 2012 р. № 384

  Завантажити
 • ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки _

  Завантажити
 • РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Завантажити
 • Основи менеджменту ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.070101 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (Шифр за ОПП – НПП 11)

  (зразок)

  Завантажити
 • РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методи наукових досліджень

  (зразок)

  Завантажити