Методичне забезпечення навчального процесу

 • Рекомендації щодо планування та підготовки рукописів навчальної літератури для видання в редакційно-видавничому центрі університету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2008. – 45 с.

  Завантажити
 • Концепція системи управління якістю освітньої діяльності в НУВГП

  Завантажити
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

  Завантажити
 • ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНІЙ СИСТЕМІ (ЄКТС) (зі змінами та доповненнями)

  Завантажити
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Завантажити
 • Розпорядження про рекомендації щодо розробки комплексу контрольних робіт ККР

  Завантажити
 • Методичні рекомендації щодо розробки комплекту контрольних робіт

  Завантажити
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ

  Завантажити
 • П Л А Н забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою Національного університету водного господарства та природокористування на весняний семестр 2012 - 2013 навчального року

  Завантажити
 • ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою Національного університету водного господарства та природокористування

  Завантажити