НазваНомер Файл
Зразок заяви на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника

Бланк заяви науково-педагогічного працівника на продовження терміну дії трудового договору (контракту)

Зразок заяви про прийняття на роботу за сумісництвом

Відомості для самоатестації кафедри

Відомість оцінювання деканом факультету якості роботи науково-педагогічних працівників

Відомість оцінювання управлінням(ми) якості ведення документації кафедрами і деканатами

Акт перевірки документації кафедри

Службова записка на затвердження розподілу ставок науково-педагогічних працівників за посадами і джерелами фінансування

ПЛАН-ЗАЯВКА

Зведення про рух контингенту студентів інституту

ЗАЯВИ НА ВИДАЧУ ДУБЛІКАТА ДИПЛОМА ТА ДОДАТКУ

1. Форма для обліку руху контингенту студентів вищого навчального закладу за напрямами підготовки (спеціальностями) та формами навчання.

Н А В Ч А Л Ь Н И Й П Л АН

Робочий навчальний план

План роботи кафедри

Обсяг навчальної роботи

Розподіл навчальної роботи в годинах

Бланк виконання письмової роботи за ККР

Звіт по ККР


Показники діяльності вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації

НАКАЗ 29.03.2012 № 384 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Бланки додаються в архіві