У напрямку координації роботи зі створення та впровадження в процес підготовки фахівців інформаційних та інноваційних технологій навчання проводиться основна робота відділу, зокрема на кафедрах впроваджуються нові технології навчання, проводиться методична робота з розробки та створення нових форм і методів активізації навчального процесу.

Для систематизації, класифікації та аналізу всієї наявної інформації з нових технологій навчання та навчально-методичних розробок співробітниками Центру навчально-інноваційних технологій було створено програмне забезпечення АРМ’у (автоматизованого робочого місця) “Нові технології навчання та навчально-методичні розробки“. Основу інформаційної системи цього АРМ’у складають бази даних, тобто деяка уніфікована сукупність даних нових технологій навчання та навчально-методичних розробок, яка може спільно використовуватися викладачами та студентами не тільки нашого університету, а й інших вищих навчальних закладів нашого міста та міст середньозахідного регіону.

Програма для керування базами даних в середовищі АРМ’у “Нові технології навчання та нові навчально-методичні розробки“ розроблена мовою Delphi. Вся поточна інформація в базу даних АРМ’у заноситься з карток навчальних технологій, які подаються науковцями кафедр нашого університету або з інших вищих навчальних закладів нашого міста та міст регіону.

Робота АРМ’у проводиться в головному меню, яке складається з пунктів:

  • основна робота;
  • сортування за різними ознаками;
  • робота з вихідними документами;
  • формування запитів;
  • довідники;
  • режим виходу з АРМ’у

Режим формування текстового файла (у форматі текстового редактора) призначений для створення каталогів нових технологій навчання та навчально-методичних розробок.

На завершальному етапі роботи з базами АРМ’у є можливість переглянути створені бази, відредагувати їх та роздрукувати на принтері в зручному для сприйняття вигляді, наприклад, у вигляді каталогів.

  • Вигляд екрана при введенні інформації в АРМ “Нові технології навчання та навчально-методичні розробки”

    Завантажити