Документація

Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку в 2013 році

№18 від 11 січня 2013р. №123 від 5 березня 2013р.

Наказ про затвердження технологічних регламентів

№267 від 16.05.2013 р.

Технологічний регламент здійснення процедури списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Затверджено наказом від 16.05.2013 р. № 267

Технологічний регламент здійснення процедури планування і використання коштів на відрядження

Затверджено наказом від 16.05.2013р. № 267

Про внесення змін до наказу від 11.01.2013 р. №18

№ 431 від 18.07.2013р.