Діяльність відділу

 • Порядок ведення бухгалтерського обліку в університеті
 • Бухгалтерський облік в університеті ведеться згідно ЗУ № 996-ХІУ від 16.07.1999 р. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
 • Бухгалтерський облік в університеті ведеться безперервно з дня його реєстрації до його ліквідації.
 • Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності впродовж установленого терміну несе призначений на посаду президентом університету головний бухгалтер, який йому безпосередньо підпорядковується.
 • Обов’язки головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією, розробленою відповідно до вимог п. 7 ст. 8 Закону України № 966.
 • Склад бухгалтерії встановлюється штатним розписом, а обов’язки кожного працівника бухгалтерії регламентуються відповідними посадовими інструкціями.
 • Здійснюється забезпечення складання та подання фінансової і бухгалтерської звітності відповідно до Інструкції про порядок складання місячних та квартальних фінансових звітів установами, що отримують кошти державного або місцевого бюджетів.

Ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється відповідно до:

 1. наказу ГУДК від 10.12.1999 р. № 114 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ” із змінами та доповненнями;
 2. наказу ДКУ від 10.07.2000 р. № 61 “Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ”;
 3. наказу ДКУ від 17.07.2000 р. № 64 “Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ”;
 4. наказу ДКУ 27.07.2000 р. № 68 “Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання”;
 5. наказу ДКУ 06.10.2000 р. № 100 “Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання”;
 6. наказу ДКУ від 08.12.2000 р. за № 125 “Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ”;
 7. постанови КМУ від 08.11.2007 р. № 1314 «Про порядок списання об’єктів державної власності»;
 8. наказу ДКУ від 18.12.2000 р. № 130 “Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання»;
 9. наказу ДКУ від 08.05.2001 р. № 73 “Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув”;
 10. наказу МФУ, ГУДКУ від 30.10.1998 р. № 90 “Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ” із змінами;
 11. наказу ДКУ від 26.12.2003 р. № 242 “Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ”;
 12. наказу Мінфіну України від 25.03.2012 р. № 333 “Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету”;
 13. Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ;
 14. Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VІ;
 15. національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 16. інших нормативних документів.