НУВГП
English version
УКРАЇНА, м. РІВНЕ, вул. СОБОРНА, 11
ЗАСНОВАНО У 1915 РОЦІ.   1959 - Український інститут інженерів водного господарства,   1995 - Українська державна академія водного господарства,   1998 - Рівненський державний технічний університет,   2002 - Український державний університет водного господарства та природокористування,   2004 - Національний університет водного господарства та природокористування
 ГОЛОВНА 
•  Керівництво
•  Вчена рада
•  Інформаційний пакет ECTS
•  Структура
•  Почесні професори
•  Навчальний відділ
•  Навчально-методичний
    відділ
•  Науково-методична рада
•  Болонський процес
•  Наукова діяльність
•  Видання університету
•  Планово-фінансовий відділ
•  Державні закупівлі
•  Система управління якістю
 АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ
 ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
 ФАКУЛЬТЕТИ
 КАФЕДРИ
 НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
 РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
 ВИПУСКНИКІВ

 КОМП'ЮТЕРНІ  КЛАСИ
 КНИЖКОВА  ІНТЕРНЕТ-
 КРАМНИЦЯ  "ІНТЕЛЕКТ"

 МЕТОДИЧНІ
 МАТЕРІАЛИ

 ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО
 НАВЧАННЯ

 ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ТА
 РЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

 ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ
 ПІДГОТОВКИ

 ЛАБОРАТОРІЇ
 ІНСТИТУТ 
 ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
 ОСВІТИ 

 НАВЧАЛЬНО-
 КОНСУЛЬТАЦІЙНІ
 ЦЕНТРИ

 ТЕХНІКУМИ
 ДОЗВІЛЛЯ, ВИХОВНА
 І СОЦІАЛЬНА РОБОТА

 СПОРТ
 МУЗЕЙ, ІСТОРІЯ,
 КЛУБ ВИПУСКНИКІВ

 ГАЗЕТА
 "ТРИБУНА СТУДЕНТА"

 ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ
 ПЕРСОНАЛЬНІ
 ВЕБ-САЙТИ

 ВІДЕО, ФОТОГАЛЕРЕЯ
ВИЩА ОСВІТА. Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном.
Структурно-організаційна схема університету
Р Е К Т О Р
ВЧЕНА РАДА РЕКТОРАТ ПРОФКОМ
Факультет будівництва та архітектури
к а ф е д р и
   Автомобільних доріг, основ та фундаментів
   Архітектури
   Інженерних конструкцій
   Міського будівництва і господарства
   Опору матеріалів, теоретичної та будівельної механіки
   Технології будівельних виробів та матеріалознавства
філії кафедр на підприємствах, лабораторії, центри
   Випробувальний центр будівельних матеріалів і конструкцій
   Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів
   Науково-дослідна геотехнічна лабораторія
   Науково-дослідна лабораторія будівельних конструкцій і механіки грунтів
   Науково-дослідна лабораторія кафедри інженерних конструкцій
   Управління містобудування і архітектури м. Рівного
   Управління житлово-комунального господарства м. Рівного
навчальні науково-виробничі комплекси
   "Будівельник"
   "Дорожник"
   "Зодчий"
   "Містобудівельник"
   "Технолог"
Факультет водного господарства
к а ф е д р и
   Водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції
   Водогосподарського, промислового та цивільного будівництва
   Водогосподарської екології, гідрології та природокористування
   Водопостачання та бурової справи
   Гідравліки
   Гідромеліорацій
   Експлуатації гідромеліоративних систем
   Охорони праці і безпеки життєдіяльності
   Українознавства, педагогіки і психології
філії кафедр на підприємствах, наукові лабораторії,
центри підготовки та перепідготовки кадрів
   Науково-дослідна лабораторія АСУ і САПР
   Науково-дослідна лабораторія сільськогосподарського водопостачання
   та очистки води
   Науково-дослідна лабораторія систем подачі і розподілу води
   Науково-дослідна лабораторія водних систем
   Атестована гідрохімічна лабораторія
   Відділ гідрогеологічних досліджень та буріння свердловин
   Науково-дослідна лабораторія очистки стічних вод АПК
   Головний проектно-розвідувальний інститут "Укрводпроект"
   Державний комітет Криму з водного господарства
   Інститут гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук
   НВО "Еліта"
   "Поліссяводбуд"
   Рівненський облводгосп
навчальні науково-виробничі комплекси
   "Вода: технологія, екологія"
   "Водогосподарник"
   "Гідротехнік"
   "Теплогазопостачання"
Факультет гідротехнічного будівництва та гідроенергетики
к а ф е д р и
   Гідроенергетики та гідромашин
   Гідротехнічних споруд
   Філософії
Факультет екології та природокористування
к а ф е д р и
   Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
   Водних біоресурсів
   Екології
   Хімії
філії кафедр на підприємствах, наукові лабораторії
   Проблемна лабораторія кафедри хімії
   Філія УНДІВЕП
навчальні науково-виробничі комплекси
   "Водні біоресурси"
   "Еколог"
Факультет економіки і підприємництва
к а ф е д р и
   Економіки підприємства
   Економічної теорії
   Обліку і аудиту
   Фінансів і економіки природокористування
філії кафедр на підприємствах, наукові лабораторії,
центри підготовки та перепідготовки кадрів
   Наукова-педагогічна лабораторія "Пошук"
   "Водопроект"
навчальні науково-виробничі комплекси
   "Економіст"
   "Обліковець і аудитор"
Факультет землеустрою та геоінформатики
к а ф е д р и
   Землеустрою, геодезії та геоінформатики
   Іноземних мов
   Фізики
наукові лабораторії, центри підготовки та перепідготовки кадрів
   База практики кафедри геодезії та землевпорядкування "Решуцьк"
   Науково-дослідна лабораторія геоінформатики
навчальні науково-виробничі комплекси
   "Землевпорядник"
Факультет менеджменту
к а ф е д р и
   Менеджменту
   Регіонального управління
   Політології, соціології і права
   Трудових ресурсів і підприємництва
навчальні науково-виробничі комплекси
   "Менеджер"
   "Управлінець"
Механіко-енергетичний факультет
к а ф е д р и
   Автомобілів, автомобільного господарства і технології металів
   Будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання
   Експлуатації та ремонту машин
   Нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки
   Розробки родовищ корисних копалин
   Теплоенергетики та машинознавства
центри підготовки та перепідготовки кадрів
   Центр навчально-виробничої підготовки студентів у с.Любомирка
   Центр підготовки та перепідготовки водіїв
навчальні науково-виробничі комплекси
   "Автомобіліст"
   "Гірник"
   "Механік"
Факультет прикладної математики та
комп'ютерно-інтегрованих систем
к а ф е д р и
   Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
   Вищої математики
   Обчислювальної математики
   Прикладної математики
   Приладобудування, електротехніки та інформаційних технологій
центри підготовки та перепідготовки кадрів
   Центр підготовки та перепідготовки операторів ЕОМ
навчальні науково-виробничі комплекси
   "Кібернетик"
Кафедра фізичного виховання
Кафедра військової підготовки
Навчально-консультаційні центри
Закарпатський
Кримський
Прилуцький
Слов'янський
Технікуми
Автотранспортний
Костопільський будівельно-технологічний
Технологій та дизайну
Технічний коледж
Рівненський економіко-правовий ліцей
Німецько-український навчальний інститут та консультаційний центр
Інститут післядипломної освіти
Центр довузівської підготовки
Центр міжнародних та регіональних зв'язків
Навчально-методичний відділ
Навчальний відділ
Науково-дослідний сектор
Спеціалізована вчена рада Д 47.104.01
Спеціалізована вчена рада К 47.104.03
Відділ аспірантури, докторантури та
студентської науки
Центр дистанційного навчання
Відділ технічних засобів навчання та навчальних комп'ютерних технологій
Відділ з виховної роботи та
соціологічно-психологічних досліджень
Приймальна комісія
Відділ охорони праці
Наукова бібліотека
Бухгалтерія
Відділ кадрів
Загальний відділ
Музей
Планово-фінансовий відділ
Редакційно-видавничий центр
Спеціальний відділ
Штаб цивільної оборони
Юридичний відділ
Профспілковий комітет студентів НУВГП
Архів
Поліклініка
Санаторій-профілакторій
Спортивний клуб "Сокіл"
Адміністративно-господарське управління
   Автогосподарство
   Відділ головного енергетика
   Відділ головного механіка
   Відділ громадського харчування
            а) чотири їдальні
            б) кафе клуб "Сучасник"
            в) вісім буфетів
            г) два магазини
   Відділ капітального будівництва та експлуатації будівель та споруд
   Відділ капітального та поточного ремонту
   Відділ матеріально-технічного постачання
   Лабораторія естетики
   Господарський відділ
   Навчально-експерементальний відділ
   Навчальні корпуси №№ 1-7
   Служба охорони
   Студмістечко
            а) дирекція студентського містечка
            б) гуртожитки №№ 1-8
   Спортивні споруди
            а) стадіон "Водник"
            б) спортивний корпус
            в) спортивні зали
Бази практик і відпочинку
   База практики і відпочинку "Водник" на чорноморському узбережжі
   (с.Залізний Порт, Херсонської обл.)
   База практики і відпочинку "Хрінники" (Рівненська обл.)
   База практики і відпочинку "Світязь" (Волинська обл.)
   Спортивно-оздоровчий табір у с.Хотинь Рівненського району
© 2001-2012  Національний університет водного господарства та природокористування.
Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11.
Виготовлено в відділі технічних засобів навчання та навчальних комп'ютерних технологій.