Перелік періодичних видань НУВГП на 2013 р.

Сингли

1 – читальний зал періодичних видань (ауд 223 А)
2 – інформаційно–бібліографічний відділ (ауд 236, зал № 2)
3 – читальний зал гуртожитку № 1
4 – приймальня ректора
5 – головний бухгалтер
6 – юридичний відділ
7 – начальник відділу кадрів
8 – лабораторія міжнародних зв’язків
9 – лабораторія регіональних зв’язків
10 – планово-фінансовий відділ
11 – відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи студентів (ауд. 119 Г )
12 – кафедра обліку і аудиту
13 – кафедра фінансів
14 – кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
15 – кафедра військової підготовки
16 – профілакторій
17 – експериментально-виробничий відділ
18 – патентно-ліцензійний відділ
19 – начальник навчального відділу
20 – абонемент художньої літератури

Газети України

№ п/п

Назва видання

На скільки

місяців

Сингли

1

Аргументы и факты в Украине

6

1

2

Аудиторія

6

8

3

Баланс-бюджет+баланс(укр)

6

12

4

Баланс-комплект(укр)

6

1

5

Баланс-Агро(укр.)

6

12

6

БЮДЖЕТНИЙ КОМПЛЕКТ - для бюджетної організації

6

5

7

Все про бухгалтерський облік (укр.)

6

1,5,12

8

Голос України

6

1,4

9

Інформаційно-аналітичний тижневик „Дзеркало тижня. Україна”

6

4

10

День

6

2

11

Експрес

6

2

12

Деревообробник

6

17

13

Команда

6

1

14

Літературна Україна

6

20

15

Медична газета „Здоров’я”

6

16

16

Народна армія

6

15

17

Освіта

6

1,4

18

Освіта України

6

1,4

19

Податки та бухгалтерський облік

6

12

20

Педагогічна газета

6

2

21

Перевізник UA

6

1

22

Праця і зарплата

6

1,10

23

Україна козацька

6

15

24

Україна молода

6

1,4

25

Український футбол

6

1

26

Українська технічна газета

6

8

27

Українська літературна Україна

6

20

28

Урядовий кур”єр

6

1,4

29

Інформаційний бюлетень „Вісник держзакупівель”

6

1

30

Юридична практика

6

6

Журнали України

№ п/п

Назва видання

На скільки

місяців

Сингли

1

Автошляховик України

6

1

2

Агроекологічний журнал

6

1

3

Адаптивні  системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник

6

1

4

Актуальні проблеми державного управління

6

1

5

Альгология

6

1

6

АСУ та прилади автоматики.

АСУ и приборы автоматики. Management Information System and Devises

6

1

7

АСС

6

1

8

Атестаційний вісник

6

1,11

9

Банківська справа

6

1

10

Безпека життєдіяльності

6

1

11

Бетон и железобетон в Украине

6

1

12

Бібліотечна планета

6

2

13

Бібліотечний вісник

6

2

14

Бібліотечний форум України

6

2

15

Благоустройство & ландшафт

6

1

16

Будівництво і стандартизація

6

1

17

Будівництво України

6

1

18

Бухгалтерський облік і аудит

6

1,12

19

Бюлетень Національної служби посередництва і примирення

6

1

20

Біотехнологія

6

1

21

Відомості ВРУ (зі змінами)

6

1

22

Вісник Національного авіаційного університету.

Proceedings of the National  Aviation University

6

1

23

Вісник аграрної науки

6

1

24

Вісник геодезії та картографії

6

1

25

Вісник державної служби України

6

1

26

Вісник Донецької академії автомобільного транспорту

6

1

27

Вісник КНТЕУ

6

1

28

Вісник НАНУ

6

1

29

Вісник Нац. Банку України з додатком „Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності”(на СD)

6

1

30

Вісник Національного транспортного університету

6

1

31

Вісник податкової служби України

6

1

32

Вісник Нац.   Академ. Держ. Управл. при Президентові         

6

1

33

ВісникКНУ ім.Шевченка. Кібернетика

 

6

1

34

ВісникКНУ ім.Шевченка. Математика і механіка

6

1

35

Вестник зоологии

6

1

36

ВісникКНУ ім.Шевченка. Фізика

6

1

37

Вісник Книжкової Палати

6

1

38

Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

6

1

39

Військо України

6

15

40

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах

6

1

41

Винахідник і раціоналізатор

6

1

42

Вища школа

6

1,19

43

Вища освіта України

6

2

44

Водопостачання та водовідведення

6

1

45

Вода і водоочисні технології

6

1

46

Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті

6

1

47

Воєнна історія

6

15

48

Головбух бюджет

6

5

49

Геолог України

6

1

50

Геологічний журнал

6

1

51

Геоінформатика

6

1

52

Гидробиологический ж-л

6

1

53

Гидроенергетика України

6

1

54

Довідник кадровика

6

7

55

Довідник спеціаліста з охорони праці + СД „Нормативні акти”

6

1

56

Доповіді НАНУ

6

1

57

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво

6

1

58

Державне управління та місцеве самоврядування

6

1

59

Екологічний вісник

6

1

60

Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал

6

1

61

Економіка і прогнозування

6

1

62

Економіка та держава

6

1

63

Економіка України

6

1

64

Економіст

6

1

65

Економічна теорія

6

1

66

Електротехніка та електромеханіка

6

1

67

Енергетика та електрифікация

6

1

68

Електротехніка та електроенергетика

6

1

69

Ефективність державного управління

6

1

70

Экология и промышленность. Научно-производственный журнал

6

1

71

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит

6

1

72

Землевпорядний вісник

6

1

73

Землеустрій і кадастр

6

1

74

Земельне право України. Теорія та практика

6

1

75

Інвестиції: практика та досвід

6

1

76

Інтелектуальна  власність

6

1

77

Інформац.-анал.видання для  фахівців „Житлово-комунальне господарство”

6

1

78

Інформ. бюлетень з охорони праці

6

1

79

Казна України

6

1

80

Календар знаменних і пам”ятних дат

6

2

81

Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету(укр.)

6

1

82

Комп’ютерна математика (Інститут кібернетики НАНУ)

6

1

83

Кибернетика и системный анализ

6

1

84

Логистика: Проблемы и решения  

6

1

85

Людина і праця

6

1

86

Літопис авторефератів дисертацій

6

2

87

Літопис газетних статей

6

2

88

Літопис журнальних статей

6

2

89

Літопис книг

6

2

90

Лісівництво і агролісомеліорація

6

1

91

Маркетинг в Україні

6

1

92

Математичні методи та фізико-механічні поля

6

1

93

Машинознавство

6

1

94

Международный научный журнал „Прикладная механика”(НАНУ)

6

1

95

Менеджмент и кадры: психология управления,соционика и социология

6

1

96

Менеджмент и менеджер

6

1

97

Менеджер

6

1

98

Метрологія та прилади

6

1

99

Мир техники и технологии

6

1

100

Мікробіологічний журнал

6

1

101

Мінералогічний журнал

6

1

102

Мінеральні ресурси України

6

1

103

Міське господарство України

6

1

104

Народна творчість та етнографія

6

1

105

Насосы и оборудование

6

1

106

Наука і оборона

6

15

107

Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління

6

1

108

Науковий вісник Івано-Франківського НТУ нафти і газу

6

1

109

Нафтова і газова промисловість

6

1

110

Оборонний вісник

6

1

111

Освіта в Україні+ СД. Нормативно-правове регулювання

6

2

112

Освіта регіону

6

1

113

Освіта і управління

6

1

114

Офіційний вісник України

6

1

115

Охорона праці

6

1

116

Педагогіка і психологія. Вісник Академіїї педагогічних наук

6

1

117

Персонал

6

1

118

Подъемные сооружения. Специальная техника

6

1

119

Пожежна безпека

6

1

120

Підприємництво, господарство і право

6

1

121

Право України. Юридичний журнал

6

1

122

Практична психологія і соціальна робота

6

1

123

Праця і закон

6

1

124

Прикладна гідромеханіка

6

1

125

Проблемы прочности

6

1

126

Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал

6

1

127

Проблеми транспорту

6

1

128

Промислова безпека

6

1

129

Промислова гідравліка і пневматика

6

1

130

Промислове будівництво та інженерні споруди

6

1

131

Промышленная теплотехника

6

1

132

Радіаматор

6

1

133

Регіональна економіка

6

1

134

Рибне господарство України

6

1

135

Ринок цінних паперів України

6

1,13

136

Світ геотехніки

6

1

137

Світ фізики

6

1

138

Системні дослідження і інформаційні технології

6

1

139

Соціальний захист

6

1

140

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

6

1

141

Стандартизація, сертифікація, якість

6

1

142

Статистика України

6

1

143

Статистичний щорічник України

6

2

144

Строительные материалы и изделия

6

1

145

Теорія і методика фізичного виховання і спорту

6

1

146

Техніка і технології АПК

6

1

147

Уголь Украины

6

1

148

Укр. наук.-практ.журн.”Страх.  справа”

6

1

149

Україна: аспекти праці

6

1

150

Українська культура

6

1

151

Український ботанічний журнал

6

1

152

Український географічний журнал

6

1

153

Український математичний журнал

6

1

154

Український медичний вісник

6

16

155

Український історичний журнал

6

1

156

Український метрологічний журнал

6

1

157

УРЖ „Джерело” Сер.1.Природ. науки

6

2

158

УРЖ”Джерело” Сер.2.Техніка

6

2

159

УРЖ”Джерело”Сер.3.Соціальні та …

6

2

160

Український фізичний журнал(укр.)

6

1

161

Фізика і хімія твердих тіл

6

1

162

Фізико-хімічна механіка матеріалів

6

1

163

Філософська думка

6

1

164

Фінанси України

6

1

165

Фінансовий контроль

6

1

166

Химия и технология воды

6

1

167

Ціноутворення в будівництві

6

1

168

Я,студент

6

1

169

ЧИП (Chip) +DVD

6

1

Журнали Росії

  № п/п

Назва видання

На скільки

місяців

Сингли

1

Автомобильный транспорт

6

1

2

Автомобильные дороги

6

1

3

Бетон и железобетон

6

1

4

Вода и экология: проблемы и решения

6

1

5

Водоочистка

6

1

6

Водоснабжение и санитарная техника

6

1

7

Геодезия и картография

6

1,14

8

Гидротехническое строительство

6

1

9

Землеустройство. Кадастр и мониторинг земель

6

1,14

10

Известие вузов. Строительство

6

1

11

Инновации

6

1

12

Инженерная экология

6

1

13

Ландшафтный дизайн

6

1

14

Лесное хозяйство

6

1

15

Мир ПК+СD

6

1

16

Монтажные и специальные работы в строительстве

6

1

17

Наука и жизнь

6

1

18

Основания, фундаменты и механика грунтов

6

1

19

Промышленное и гражданское строит.

6

1

20

Промышленные АСУ и контроллеры

6

1

21

Сантехника, отопление, кондицирование

6

1

22

Строительные материалы

6

1

23

Строительные и дорожные машины

6

1

24

Сухие смеси строительные

6

1

25

Технологии бетонов

6

1

Місцеві газети

№ п/п  

Назва видання                                                        

На скільки

місяців

Сингли

1

Афіша

12

9

2

Волинь

12

1

3

Сім днів

12

2,3,4

4

Вісті Рівненщини

12

1,3,4

5

Рівне вечірнє

12

1,3,4

6

Вільне слово

12

1,3,4

Журнали Росії в електронному форматі

( http://elibrary.ru/defaultx.asp )

     № п/п

Назва видання                                                                              

На скільки

місяців

Сингли

1

Агрохимический вестник

6

1

2

Водные ресурсы

6

1

3

Геоинформатика

6

1

4

География и природные ресурсы

6

1

5

Мелиорация и водное хазяйство

6

1

6

Метрология

6

1

7

Механизация строительства

6

1

8

Наука и техника в дорожной отрасли

6

1

9

Прикладная механика и техническая физика

6

1

10

Теплоэнергетика

6

1

11

Энергосбережение и водоподготовка

6

1