31 липня 2007 р.
Степану Тихоновичу Вознюку – 80 років
   31 липня виповнилося 80 років Степану Тихоновичу Вознюку, доктору сільськогосподарських наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, дійсному члену Української академії екологічних наук, Міжнародної академії екологічних наук, Міжнародної академії комп'ютерних наук, раднику ректора НУВГП, який очолював навчальний заклад протягом 1970-1998 років.

   Степан Тихонович Вознюк народився 31 липня 1927 року у с. Тараканів Дубенського району Рівненської області у родині Євдокії Іванівни і Тихона Карповича Вознюків.
   Навчався у Тараканівській початковій школі (1934-1939 рр.), Дубенській СШ № 2 (1939-1941), Дубенському с.-г.технікумі (1944-1947 рр.). Закінчив Львівський сільськогосподар-ський інститут (1948-1953 рр.), Кременецький учительський інститут (заочно). Автор понад 200 наукових праць, з них 12-ти монографічних, 5-ти навчальних посібників,
ряду рекомендацій виробництву. Предмет досліджень з кандидатської і докторської дисертацій - гідроморфні ґрунти Полісся і Лісостепу України: властивості збереження, окультурення і підвищення родючості. 1954 - 1956 рр. - аспірант кафедри ґрунтознавства Харківського с.-г. інституту ім. В.В.Докучаєва (науковий керівник академік О.Н.Соколовський). Рік захисту кандидатської дисертації - 1959, докторської - 1969. Працював у Харкові (1956-1970): вченим секретарем УНДІГ, молодшим, старшим науковим співробітником, завідуючим лабораторією родючості ґрунтів Українського н.-д. інституту ґрунтознавства. Місто Рівне (1970-1998): ректор Українського інституту інженерів водного господарства (нині Національний університет водного господарства та природокористування) і завідувач кафедрою ґрунтознавства (1970-2004 рр.) З грудня 1998 р. - радник ректора і голови Рівненської облдержадміністрації. Під його науковим керівництвом підготували і захистили дисертації 21 кандидатів і 8 докторів наук. Протягом 17 років - голова Рівненського обласного товариства "Знання". Нагороджений орденами "Знак пошани", "Заслужений діяч науки і техніки України", "Трудового Червоного Прапора", "За заслуги III ступеня". Володіє українською, польською, німецькою, частково англійською мовами.
Основні показники наукової діяльності
   Основна сфера наукових інтересів Степана Тихоновича Вознюка - вивчення властивостей, шляхів збереження і підвищення родючості гідроморфних ґрунтів України під кутом зору можливих їх антропогенних змін і впливу на оточуюче середовище (позитивних і негативних) - як визначально-структурного елементу ландшафту в зоні достатнього зволоження.
   Тривале і старанне вивчення природних умов генезису цих ґрунтів, вторинних змін їх властивостей під впливом антропогенного навантаження, гідротехнічних меліорацій (в системі ґрунт - вода - повітря) дозволило прогнозувати напрямки таких змін. Як наслідок - разом зі співавторами розробив теорію структурних меліорацій органогенних і мінеральних легкого механічного складу ґрунтів - як засобу їх збереження і стабілізації родючості шляхом цілеспрямованої зміни твердої фази ґрунту. Вона знайшла підтвердження у практиці землеробства. Вивчення змін мінерального складу, гідравлічних, фізичних (теплових), фізико - хімічних властивостей структурно - меліорованих ґрунтів, землеробства на них одержало практичне підтвердження врожаями.
   Всі наукові розробки з цієї проблеми у свій час демонструвався на ВДНГ колишнього Союзу РСР і України. Вони використовувалися і використовуються проектними організаціями Держводгоспу України, окремими господарствами, в навчальному процесі НУВГП та інших навчальних закладів України, Білорусі, Росії, Польщі.
Головні друковані праці та навчальні посібники:
  • Культурний ґрунтотворний процес в осушених торфово-болотних ґрунтах Лісостепу і Полісся України. Доповіді до VIII Міжнародного Конгресу ґрунтознавців. Видавництво "Врожай". Київ, 1964 - висвітлено наслідки досліджень щодо темпів змін (мінералізації) органічних сполук гігроморфних ґрунтів у залежності від водного режиму, способу використання ґрунту.
  • Меліоративні властивості торфово-болотних ґрунтів Українського Полісся і шляхи підвищення їх родючості. Мелиорация почв. Изд. АН СРСР. "Наука". М. 1973. У праці показано, що для збереження цих ґрунтів потрібно не тільки їх осушувати, але й зрошувати (поверхнево чи підземно).
  • Гідротехнічні меліорації і охорона природи. Вид. "Вища школа". Львів. 1987. Показано, що меліорація земель є не тільки екологічною, але й соціальною проблемою, тому вона має привернути увагу не тільки спеціалістів-меліораторів, але й гідрологів, екологів, кліматологів і, у першу чергу, -ґрунтознавців, громадськості.
  • Соціально-економічні проблеми меліорації ґрунтів. "Наукова думка". Київ. 1990.
  • Парниковий ефект можна контролювати. Ж. "Водне господарство України". № 3-4. 2001. Ця проблема в останній час привертає все більшу увагу громадськості і вчених у всьому світі.
  • До питання оцінки можливого забруднення поверхневих вод Рівненщини і суміжних територій у зв'язку з властивостями ґрунтового покриву і веденням землеробства. Вісник РДТУ. Вип. 4(6). Рівне, 2000.
  • Кадри і наука були, є і будуть сферою, яка прокладає шлях у майбутнє. Вісник РДТУ. Рівне, 2001.
   Деякі наукові праці Степана Тихоновича Вознюка перекладені і видані за кордоном, зокрема в Румунії, США ("Gidraulic Conductivity of Soil") і у Польщі.
   У 1997 році нинішньому НУВГП виповнилось 75 років від дня його заснування і 70 років від дня народження ректора - Вознюка Степана Тихоновича. Ця дата відзначалась на урядовому рівні.

   13-15 вересня у Національному університеті водного господарства та природокористування відбудеться міжнародна конференція "Сучасний стан і тенденція розвитку меліоративного ґрунтознавства та землеробства", присвячена 80–річчю С.Т.Вознюка.
Відділ зв’язків з громадськістю НУВГП
•••
ЮВІЛЕЙ  МОГО  ВЧИТЕЛЯ
   Доля звела мене зі Степаном Тихоновичем Вознюком ще у бутність мою студентом, коли на другому курсі в аудиторію увійшов усміхнений сивочолий чоловік, представився, і пояснив, що ми починаємо вивчати предмет "Грунтознавство". Мені ще тоді дуже сподобався стиль та методи викладання, що використовував Степан Тихонович – це і постійні наукові дискусії зі студентами, і цікаві життєві історії з життя науковців, що допомагали нам краще зрозуміти матеріал, гумор і доброзичлива атмосфера, що постійно панували в аудиторії – все це було і є "візитною карткою", стилем Степана Тихоновича, який вирізняє його серед інших викладачів. До цього часу згадую ті дні, але тоді мені і на думку не спадало що через десять років я сам стану членом "наукової школи Вознюка" – як зараз називають його учнів, які успішно працюють на науковій ниві.
   В ті роки не здогадувався, що зустріч з цим чоловіком стане вирішальною у моєму подальшому житті, а наука про грунт – сферою моїх наукових інтересів. Після закінчення університету переді мною постав вибір – займатися науковою діяльністю чи йти працювати на виробництво. Тоді я обрав науку, і з того часу ні секунди не жалкував про прийняте рішення – адже моїм науковим керівником в аспірантурі став Степан Тихонович Вознюк. Надзвичайно приємно було і є працювати з цією чуйною, інтелігентною людиною. Під час навчання в аспірантурі я майже кожен день зустрічався зі Степаном Тихоновичем: працював у наукових бібліотеках Києва, Львова, Харкова, виїжджав у поле відбирати зразки грунтів, проводив лабораторні дослідження, отримував зауваження щодо дисертаційної роботи. Відчував я його підтримку і тоді, коли протягом року продовжив фахове навчання у далекій Америці в рамках програми обміну молодими вченими імені Уільяма Фулбрайта. А потім, після повернення в Україну, ще протягом п’яти наступних років день у день бігав я до Степана Тихоновича на наукові консультації, щоб вийти на фінішну пряму у 2007 році. І ось, нарешті - я захистив дисертацію. Знаю одне - без такого уважного та вимогливого керівника навряд чи це сталося б. Щиро заздрю тим, хто йде за мною, теперішнім аспірантам Степана Тихоновича: ще стільки цікавого в них попереду, ще так багато вони дізнаються про цю різносторонню людину.
   Сьогодні я вітав Степана Тихоновича з його ювілеєм... Жартома він "скаржився" що вже із сьомої години ранку вдома не затихає телефон та не закриваються двері. Але, на мою думку, це приємні клопоти, не обтяжливі. Скільки вдячних людей в цей день йдуть до Вас з найкращими побажаннями – як вдячність за те добро що Ви для них зробили. Хотів би і я приєднатися до цих побажань. Нехай завжди Вас огортає Божа ласка, здійснюються Ваші мрії, робота приносить радість і натхнення, а вірні друзі, учні, колеги завжди будуть поруч. Щиро вдячний Вам за все те добро, що Ви зробили для мене.
Тарас ЛИЧУК
  20 липня 2007 р.
Ректор Національного університету водного господарства та природокористування Василь Гурин підписав угоду про співпрацю з Виконавчим комітетом Рівненської міської ради
   Національний університет водного господарства та природокористування разом з Рівненською міською радою забезпечуватимуть виконання державних програм в галузі вищої освіти, сприятимуть реалізації місцевих та державних науково-технічних програм й програм місто-будування, залучатимуть підприємства та організації до вирішення проблем розвитку освіти та науки. Окрім того, проводити-муться різні заходи серед студентської молоді для виявлення таких, що мають здібності для роботи в органах місцевого самоврядування. Також сторони досягнули згоди щодо організації проходження практик студентами, стажування викладачів, сприяння працевлаштуванню та соціальному захисту випускників університету. Так, студенти зможуть попрактикуватися чи попрацювати волонтерами в органах місцевого
самоврядування, а вчені – постажуватися у виконавчих органах міської влади.

Секретар Рівненської міської ради Торгун Юрій Іванович
та ректор НУВГП Гурин Василь Арсентійович
   Посадові особи органів місцевого самоврядування, в свою чергу, братимуть участь у навчально-виховному процесі університету. Зокрема, вони зможуть долучатися до роботи Державних іспитових комісій, видання підручників та навчальних посібників, монографій, читати лекції студентам. А ще – вносити свої пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців та відкриття нових спеціальностей у НУВГП для потреб міста.
Наталія ПАРХОМЧУК
  20 липня 2007 р.
Єдиний в Північно-Західному регіоні Держави
"Технологічний парк "Машинобудівні технології - Полісся"

Ректор НУВГП Василь Гурин
   За підтримки Рівненської державної адміністрації, Інституту геотехніки Національної академії України під керівництвом ректора НУВГП, професора В.А.Гурина групою науковців університету, представниками органів місцевої влади розроблена стратегія форму-вання та діяльності технопарку – єдиної сучасної структури інноваційного спрямування в Північно-Західному регіоні України.
   На основі розроблених робочою групою документів на базі Національного університету водно-го господарства та природокорис-тування Виконавчим комітетом Рівненської міської Ради зареєстровано (№ 814983 від 13.07.07) філію Дніпропетровського технопарку "Машинобудівні технології - Полісся".
   В статутних документах Технопарку передбачено багатогранну його діяльність: це наукові, проектно-дослідницькі роботи, розробка та впровадження новітніх технологій, виробнича діяльність, вирішення проблем екологічного спрямування, інформаційно-аналітичні послуги, зовнішньоекономічна діяльність тощо.
   Перед науковцями університету та регіону постають нові надзвичайної ваги задачі – розробка та обгрунтування актуальних для регіону і держави проектів, що матимуть інноваційний характер, а кінцевий продукт яких відповідав би запиту суспільства.
  13 липня 2007 р.
Біля Українського Байкалу
Я хочу на озеро Світязь,
В туман таємничих лісів.
Воно мені виникло звідкись,
У нього сто сот голосів.
Ліна Костенко
   Студенти факультету екології та природокористування, спеціалізації водогосподарська екологія, свою першу практику із заповідної справи провели в Шацькому національному
природному парку. Разом з керівником практики, доцентом кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування Ю.М.Грищенком, ми побували на заповідних озерах, вивчили багату рослинність парку, ознайомилися зі структурою та функціонуванням Шацького національного природного парку.
   Майбутнім екологам водного господарства було цікаво дізнатися, що найбільша кількість озер охороняється на заході Українського Полісся та в дельті Дунаю.
   Одне з найбільших озер України – Світязь, яке входить до території Шацького природного національного парку. Оспіване народом і овіяне стародавніми переказами та легендами, озеро справляє незабутнє враження, особливо на тих, хто бачить його вперше. За свіжість, прозорість, глибину його називають Українським Байкалом. Озеро має довжину 9,3 кілометра і ширину 4,8 кілометра. Дрімучі навколишні ліси, які ростуть уздовж майже всієї берегової смуги, зелені килими лук, царство водяної рослинності надають озеру особливої чарівності. Своєю поліською красою Світязь приваблює численних туристів та відпочиваючих. З часу організації тут природного національного парку відпочинок став регламентованим, чітко спланованим, у виділеній для цього зоні рекреації, де створені хороші умови. А ще є зони відпочинку, абсолютно заповідна, зона для охорони, буферна та господарська. Світязь приносить людям і користь, і насолоду.
   Дуже цікавою є і рослинність краю, яку, власне і вивчали студенти. Ще перебуваючи в дорозі, ми спостерігали за тим, як змінюються ландшафти – ліс, лісостеп, полісся - кожен з них має свої особливі, неповторні риси, своєрідну рослинність. А в самому Шацькому національному природному парку охороняється різноманітний рослинний і тваринний світ. Тут росте
багато рідкісних рослин, як регіонального рівня, так і загальноєвропейського, а також занесених до Червоної книги України. Серед них – меч-трава болотна, чотири види пальчатокорінники – м'ясочервоний, плямистий, Фукса та Траунштейнера, коручка широколиста, астрагал піщаний, плющ звичайний. Особливо цікаво було спостерігати, як плющ обвив старі лісові дерева. Багато цікавого про парк нам розповів один з його господарів – Василь Іванович Матейчик, орнітолог Шацького національного природного парку – людина, яка дуже любить свою справу і, здається, знає про парк все.
   Треба було бачити, як ми пробиралися болотами чи дерлися по скелях, щоб побачити якусь рідкісну рослину, яку навіть не можна було зірвати для гербарію. А мужні представники нашої чоловічої половини Артем Остапенко і Саша Москатов разом з Юрієм Миколайовичем бродили по болоту, щоб накопати для наших гербаріїв потрібні рослини.
   Протягом чотирьох днів ми вивчали місцевість, збирали і досліджували рослини, робили гербарій, вивчали фауну краю.
   А ще ми відвідали музей-садибу Лесі Українки в с.Колодяжному, де побачили святі для кожного українця місця, пов’язані з життям і творчістю видатної письменниці.
Наталія ТКАЧУК, Світлана КРАВЧЕНКО, другокурсниці ФЕП
  12 липня 2007 р.
НУВГП посилює міжнародну співпрацю
   Завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування Леонід Кожушко побував на V Міжнародній конференції "Менеджмент та інжиніринг", яка відбулася на базі відпочинку Софіївського технічного університету у м.Созопол (Болгарія).
   Організатори конференції, окрім Технічного університету (м.Софія), - Міжнародна асоціація факультетів економіки та менеджменту технічних університетів Східної Європи, серед яких і факультет менеджменту НУВГП. Всього у конференції взяло участь понад 150 учасників з 17 країн Європи – Німеччини, Італії, Чорногорії, Бельгії, Сербії, країни Балтики та інші.
   НУВГП презентував доповіді на теми "Особенности внедрения систем экологического менеджмента в Украине" та "Механизмы кооперирования сельскохозяйственных производителей на мелиорированных почвах в социально-экономических условиях Украины".
   Окрім того, у Софії Леонід Федорович зустрівся з головним спеціалістом Науково-дослідного інституту меліорації та механізації Болгарського Центру аграрних наук, членом Міжнародного комітету іригації і дренажу, доктором Племен Петковим. Вони обговорили проблеми та перспективи розвитку меліорації і водного господарства Болгарії в нових ринкових умовах, а також проект договору про співпрацю між НУВГП та Інститутом меліорації та механізації (м.Софія).
   А ще, пан Леонід побував в Аграрному університеті міста Пловдива. Там він зустрівся з колективом кафедри меліорації і геодезії. Окрім питань, пов’язаних з навчально-виховним процесом, та впровадженням кредитно-модульної системи, на зустрічі йшлося і про подальшу співпрацю між НУВГП та Аграрним університетом.
Наталія ПАРХОМЧУК
  11 липня 2007 р.
НУВГП підписав угоду з НАНУ
Ректор Національного університету водного господарства та природокористування Василь ГУРИН підписав угоду про наукову співпрацю з академіком наук, професором Відділення наук про Землю Національної Академії наук України В’ячеславом ШЕСТОПАЛОВИМ.
   Так, університет разом з Відділенням наук про Землю будуть разом проводити наукові дослідження з управління та раціонального користування підземними та поверхневими водними ресурсами, сталого землеробства на меліорованих землях, утилізації скидів теплової енергії промислових об’єктів на меліорованих землях. Також, серед напрямків спільних досліджень - розвиток та промислове освоєння мінерально-сировинних ресурсів Рівненської області; інтенсифікація роботи систем водопостачання, водовідведення та очистки води; оцінка природно-ресурсного потенціалу Рівненсько-Волинського регіону та ступінь його використання; розробка методики оцінки екологічного стану навколишнього природного середовища та утилізація промислових відходів. Що ж стосується останнього напрямку дослідження, то до його складу входять такі актуальні сьогодні питання, як обґрунтування створення та утилізація сміттєзвалищ на основі системи екологобезпечних методів, локалізація забруднення навколишнього середовища в межах впливу відвалів промислових відходів на прикладі ВАТ "Рівне азот", утилізація осадів споруд очистки води.
   Університет разом з Відділенням наук про Землю НАНУ розширюватимуть та розвиватимуть співпрацю у підготовці висококваліфікованих кадрів, сприятимуть обмінам науково-педагогічних працівників, науковому стажуванню, підготовці фахівців в аспірантурі та докторантурі.
Наталія ПАРХОМЧУК
  10 липня 2007 р.
Університет "випустив" меліораторів
   Захист дипломних проектів і магістерських робіт є заключним і дуже важливим етапом у підготовці спеціалістів зі спеціальності "Гідромеліорація". Традиційно дипломному проектуванню і захисту робіт на кафедрі гідромеліорацій приділяється підвищена увага з боку завідуючого кафедри і керівників проектів. Так, ще до початку дипломного проектування викладачі кафедри підготували методичні вказівки до виконання і захисту магістерських робіт зі спеціальності "Гідромеліорація". Велика увага приділяється темам робіт, їх актуальності і практичному значенні.
   Державні екзаменаційні комісії очолили досвідчені виробничники, начальники Волинського облводгоспу - Ю.Й.Бахмачук, Рівненського - В.М.Терещенко і Чернігівського - С.І.Нагалюк. У своїх звітах комісії відзначили високий рівень проектів і робіт, розроблених на кафедрі гідромеліорацій. Особливо це стосується магістерських робіт. Вирішення поставлених у магістерських роботах завдань виконувалось на основі застосування інноваційних та наукових розробок як викладачів, так і безпосередньо магістрантів. При розрахунках режимів роботи систем, визначенні параметрів їх елементів, графічному оформленні матеріалу широко застосовувались ПЕОМ.
   У цьому році на кафедрі було підготовлено та успішно захищено 10 магістерських робіт і 26 дипломних проектів. Вперше в Рівному захищались 8 студентів зі Слов’янського, Прилуцького і Кримського НКЦ. Випуск спеціалістів 2007 року в умовах збільшення попиту на інженерні спеціальності в Україні. Підтвердженням цього є численні замовлення на наших випускників з багатьох водогосподарських організацій різних областей України.
   Тематика дипломних проектів і, особливо, магістерських робіт, визначались з урахуванням існуючих реалій у водному господарстві і потреб виробництва. За останні роки різко зменшились обсяги капіталовкладень на проектування і будівництво осушувальних і зрошувальних систем. Держводгосп України більшу частину коштів направляє на захист сільськогосподарських територій, населених пунктів і окремих об’єктів від затоплення і підтоплення, регулювання стоку річок. Великий обсяг робіт проводиться в басейні р.Тиса для захисту території від затоплення.
   Це знайшло своє відображення в представлених до захисту магістерських роботах і дипломних проектах, де розглядались питання проектування і реконструкції осушувальних і зволожувальних систем, регулювання водного режиму ґрунтів. Більшість проектів і робіт були присвячені актуальним у наш час питанням захисту промислових об’єктів, житлових масивів населених пунктів і сільськогосподарських територій від підтоплення ґрунтовими водами, затоплення поверхневим стоком і паводками. В проектах розроблені заходи з водорегулювання на меліоративних системах, їх рекреаційної реконструкції, водо- і енергозбереження. Два проекти присвячені актуальному питанню захисту земель від затоплення під час повені в басейні р.Тиса.
   Особливо хочеться відмітити розкриття актуальної тематики, пов’язаної із захистом земель від затоплення та підтоплення, а також високий рівень виконання і захисту магістерських і дипломних робіт наступних студентів: О.Г.Кузьмик (керівник проф. А.М.Рокочинський), Т.Д.Заінчковської (доц. П.І.Мендусь), В.А.Острочревої (доц. С.М.Кропивко), Є.С.Кузьміна (доц. В.Г.Муранов), В.В.Кравця (доц. М.Є.Козішкурт), П.П.Волка (А.М.Рокочинський), Б.А.Дзьобаня (С.В.Шалай). Магістерська робота О.Г.Кузьмик, виконана по замовленню ВАТ "Укрводпроект", має відповідне виробниче впровадження у цьому підприємстві, що підтверджується відповідними актами.
   За результатами захисту, Державна екзаменаційна комісія рекомендувала до вступу в аспірантуру наступних студентів, що дипломувались по кафедрі гідромеліорацій: Є.С.Кузьміна, В.А.Острочреву, А.І.Григор’єва, П.П.Волка.
   Крім цього, прийнято рішення – на конкурс кращих магістерських робіт рекомендовано роботи Є.С.Кузьміна "Управління поверхневим стоком з метою захисту населених пунктів Ценів і Видубів Тернопільської області від підтоплення" та В.А.Острочревої "Обґрунтування водо- та енергозберігаючої технології вирощування рису на Кілійській рисовій системі Одеської області".
   Результати захисту додають упевненісті, що у водогосподарські організації України, які зараз гостро відчувають дефіцит спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Гідромеліорація", прийдуть молоді кваліфіковані фахівці, здатні самостійно вирішувати поставлені виробництвом задачі.
Володимир ЖИВИЦЯ, доцент кафедри гідромеліорацій
Сергій ШАЛАЙ, асистент кафедри гідромеліорацій
  9 липня 2007 р. Спорт 
Студенти-велогонщики увійшли в десятку кращих
   У Тернополі завершилась велогонка у рамках Всеукраїнської Універсіади. Збірна Рівненщини, яку тренує заслужений тренер України Анатолій Чаюк, посіла 10 загальнокомандне місце. Другокурсниця факультету економіки та підприємництва НУВГП Ольга Полховська у груповій гонці на 80 км стала шостою, в індивідуальній гонці на час – п’ятою, а в "критеріумі" - четвертою.
Анна ЄЗЕРСЬКА
  6 липня 2007 р.
Французька делегація прибула у НУВГП
   У Національний університет водного господарства та природокористу-вання прибула делегація у складі викладачів та студентів з Вищої сільськогосподарської школи м. Аен (Франція).
   Тут вони ознайомляться зі структурою і діяльністю НУВГП, поспілкуються з керівництвом університету, попрацюють разом з викладачами та студентами університету у лабораторіях кафедр водопостачання, гідромеліорацій, гідротехнічних споруд та екології. Окрім того, побувають з екскурсійною поїздкою в м. Остріг, де відвідають історичні пам’ятки і Національний університет "Острозька академія" та в м. Дубно, оглянуть водозабірні споруди Корця та ознайомляться з водогосподарськими об’єктами нашого краю.
   А студенти і викладачі "водника", у рамках підписаної угоди між Національним університетом водного господарства та природокористування і федерацією "Обміни Франція – Україна", матимуть змогу здійснити таку ж навчальну подорож–практику у Франції.
Наталія ПАРХОМЧУК
  5 липня 2007 р.
І перша премія, і золота медаль
   Завершилися фінальні змагання міжнародної телевізійної програми "Південний експрес", які відбувалися на Чорноморському узбережжі у м.Ялта.
   У них взяв участь і народний ансамбль сучасного танцю Національного університету водного господарства та природокористування "Ікс-Денс" (художній керівник – Тетяна Волкова). А для того, щоб потрапити туди, іксденсівці спершу вибороли перемогу у відбірковому турі по західному регіону в Ковелі Волинської області.
   І в Криму наш ансамбль, до складу якого входять студенти і випускники університету, показали себе на висоті. Танцюристи виступили у номінації "сучасна хореографія" в своїй віковій категорії. Вони продемонстрували три танці, поставлені керівником групи: "Музика...Рух...Розповідь...", "Експромт у стилі фанк" та "Дабка". Журі одноголосно поставило нашому колективу найвищий бал і присудило першу премію та золоту медаль. Всього у цій номінації взяли участь сім колективів: з Миколаєва, Одеси, Києва, Чернівців, Білгород-Дністровського та Рівного.
Наталія ПАРХОМЧУК
  4 липня 2007 р.
Архітектурна еліта міста формується в НУВГП
   Урочисто отримали дипломи спеціалістів випускники кафедри архітектури Національного університету водного господарства та природокористування.
   "І хоча їх не дуже багато – всього одинадцять чоловік, проте всі вони - майбутня архітектурна еліта нашого міста та області", - зауважив декан факультету будівництва та архітектури Григорій Масюк.
   Випускників привітав завідувач кафедри архітектури Петро Ричков. Він розповів про історію створення кафедри, професійні спрямування підготовки та про першочергові завдання кафедри. Зокрема, серед них, переформатування навчальних планів відповідно до Болонської системи освіти, акредитація магістрів, подальший розвиток контактів з іншими архітектурними школами, зміцнення матеріальної бази, залучення молодих фахівців та науковців для роботи на кафедрі. Зауважив Петро Анатолійович і те, щоб працюючи наші молоді архітектори не забували про історичну архітектурну спадщину країни, зберігали її, приймаючи поряд сучасні архітектурні рішення та запроваджуючи нові ідеї. До речі, свято вручення дипломів збіглося з професійним святом випускників, адже 1 липня відзначається День архітектури України.
   Дипломи кращим випускникам-архітекторам – Павлу Бенедюку, Тетяні Трофімчук та Михайлу Прищепі вручив ректор університету Василь Гурин. Їх дипломні проекти, згідно з рішенням іспитової комісії, визнані найкращими. А ще, за спільним рішенням кафедри, проекти Павла і Тетяни візьмуть участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі випускників архітектурних та художніх спеціалізованих вищих навчальних закладів, який незабаром відбудеться в Полтаві.
   На святі були присутні і роботодавці - голова Рівненської обласної організації спілки архітекторів України Микола Пасічник, головний архітектор області Олександр Карачанський та головний архітектор міста Анатолій Храбан. Вони, в свою чергу, привітали зодчих, побажали їм творчих злетів, вдалих та сміливих проектів і щоб їх доробки радували не одне покоління наших нащадків.
   А на завершення урочистостей всі бажаючі мали змогу оглянули виставку кращих дипломних проектів випускників кафедри, яка протягом кількох днів експонувалася у холі головного корпусу університету.
Наталія ПАРХОМЧУК
  2 липня 2007 р. Спорт 
Армспорт
   17-24 червня у Швеції (м.Ліксле) відбувся чемпіонат Європи з армреслінгу серед чоловіків і жінок. У чемпіонаті взяли участь спортсмени з 22 країн, серед них й Україна.
   У складі збірної України виступили й двоє студентів Національного університету водного господарства та природокористування - студентка факультету економіки і підприємництва Ірина Садовська та студент механіко-енергетичного факультету Сергій Стасюк, титуловані чемпіони з армреслінгу серед юніорів.
   На чемпіонаті серед "дорослих" спортсменів вони теж виступили вдало, продемонструвавши високі показники. У результаті обоє посіли шості місця - Ірина у ваговій категорії до 55 кілограм серед жінок, а Сергій - у ваговій категорії до 90 кілограм серед чоловіків.
   У загальному підсумку Україна посіла друге місце. Перше завоювали спортсмени Російської Федерації, третє - Швеції.
   Тренер рівненських спортсменів, викладач кафедри фізвиховання НУВГП Олександр Комаревич, взяв участь в чемпіонаті Європи як тренер.
   Тепер рівняни, за словами Олександра Комаревича, готуються до наступних відповідальних змагань - чемпіонату світу з армреслінгу, який в жовтні відбудеться у Болгарії.
Людмила СТУПЧУК