27 жовтня 2006 р.
Державна премія - нашим архітекторам
   Лауреатами Державної премії України в галузі архітектури у складі авторського колективу стали доцент кафедри архітектури НУВГП Микола Шолудько та старші викладачі тієї ж кафедри Олександр Чернюшок та Олег Трофімчук - за реалізацію етапу відродження Національного університету «Острозька академія».
  20 жовтня 2006 р.
На творчість надихає природа
   Персональна виставка мистецьких творів під назвою "До Покрова - під покров" провідного художника НУВГП Надії Кундрат відкрилася у відділі мистецтв Обласної державної бібліотеки (пл.Короленка, 2).
   На виставці представлені роботи, виконані художницею за останні п’ять років. Це переважно пейзажі, розписи, флористика, виконані олійними і акриловими фарбами у різних творчих техніках.
   Найулюбленішими своїми роботами художниця вважає пейзажі, особливо поліський пейзаж "Весна", морський пейзаж "Лиман, Куяльник". Природа є головною темою і натхненням у її творчості. – "Я доти живу, поки працюю, - говорить Надія - адже творчість є природним станом людини".
   Надія Кундрат - професійний художник. Закінчила Народний університет мистецтв, а зараз продовжує навчання в РДГУ на факультеті образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
   Виставка триватиме до 12 листопада 2006.
  20 жовтня 2006 р.
Ресурсний потенціал України в контексті євроінтеграції
  19–20 жовтня в Національному університеті водного господарства та природокористування відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції".
  У заході взяли участь понад 200 науковців та практиків з 38 навчальних закладів та наукових установ України, а також Росії та Польщі, які обговорили проблеми і механізми, стратегію ефективного використання економічних ресурсів, інвестиційно-інноваційні напрями розвитку підприємництва, управління інноваційними процесами, інвестиційне забезпечення раціонального природокористування та ресурсозбереження в умовах євро інтеграції і світової глобалізації.
  Учасників конференції привітав ректор Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук, професор Василь Гурин. З доповіддю про сучасний стан та перспективи розвитку водного господарства виступив голова Державного комітету по меліорації та водному господарству України Василь Сташук.
  На пленарному засіданні також виступили доктори економічних наук, професори – М.А. Хвесик (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України), з Одеського державного економічного університету - Б.І.Валуєв, Тернопільського національного економічного університету - Я.Д.Крупка, Київського національного торгівельно-економічного університету - Є.В.Мних, Львівської комерційної академії - В.С.Рудницький та інші. Великий інтерес викликали також виступи науковців НУВГП – докторів економічних наук, професорів В.Я.Гуменюка, В.І.Павлова, С.О.Левицької, доцентів Г.Е.Гронтковської, І.Д.Лазаришиної, Н.Б.Кушнір.
  У ході роботи секцій конференції були заслухані доповіді з різних напрямків досліджень, підсумком яких стали рішення та пропозиції щодо відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції.
  Учасники конференції відзначили, що з огляду на сучасні виразні тенденції щодо економічної інтеграції та глобалізації, європейський вибір для України є цілком адекватним. Для досягнення окресленої мети необхідно привести цілу низку політичних, соціально-економічних, екологічних параметрів до рівня, спів ставного з європейським. Невід’ємною передумовою для цього є істотне підвищення ефективності використання економічних ресурсів в Україні. Разом з тим, рух у напрямку євро інтеграції має бути не одностороннім, а заснованим на паритетних засадах обопільної економічної, соціальної, екологічної вигоди. Україна повинна використати досвід інших країн з приєднання до інтеграційних процесів на регіональному та світовому рівнях з метою мінімізації ризиків для власної національної безпеки.
Людмила СТУПЧУК
  19 жовтня 2006 р.
Доповідь на міжнародній конференції НУВГП

Голови Державного комітету України по водному господарству

СТАШУКА Василя Андрійовича
  19 жовтня 2006 р.
   19 жовтня в Національному університеті водного господарства та природокористування розпочалася ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції".
  16 жовтня 2006 р. Спорт 
   Розпочався перший тур ігор з волейболу першості студентської ліги України серед чоловічих команд першої ліги. Сьогодні зустрічалися команди Державного університету (м.Кам’янець-Подільський) з Університетом харчових технологій (м.Київ), Мукачівського технологічного університету (м.Ужгород) з Університетом Україна (м.Н.Каховка), Національного університету водного господарства та природокористування з Технічним університетом (м.Кривий Ріг), Педагогічного університету (м.Тернопіль) з Аграрним університетом (м.Вінниця).
   Наша команда виграла з рахунком 3:0.
  16 жовтня 2006 р.
  Школа «Дар» для обдарованих дітей відкрилася при Рівненському економіко-правовому ліцеї, засновником якого є НУВГП. Викладати в ній, окрім вчителів, будуть і викладачі вищих навчальних закладів. Навчатимуться у школі учні, які хочуть розширити свої знання поза рамками шкільних програм. Щоб стати учнем цієї школи, школярі повинні звернутися до свого вчителя-предметника.
  16 жовтня 2006 р.
  З першого листопада розпочинаються заняття на підготовчому відділенні факультету довузівської підготовки ІДППО НУВГП.
  Тим, хто хоче навчатися на підготовчому відділенні, потрібно звернутися у деканат факультету (7 корпус, тел. 6-45, 22-23-07).
  12 жовтня 2006 р.
   Завідувач кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук М.О.Клименко та асистентка кафедри Н.Р.Хомич взяли участь у І Всеукраїнсь- кому з’їзді екологів, який відбувся на базі Вінницького національного технічного університету.
   Микола Олександрович виступив з доповіддю про Європейську екологічну освіту в контексті Болонського процесу.
   Мета з’їзду екологів – пошук спільних підходів, інженерних шляхів для вирішення екологічних проблем в Україні, залучення талановитої студентської молоді і аспірантів до наукового пошуку в екологічних дослідженнях.
  11 жовтня 2006 р.
   Студенти Національного університету водного господарства та природокористування спеціальності архітектура стали призерами 15 огляду-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх вищих навчальних закладів, який нещодавно відбувся у місті Сімферополі, у Національній академії природоохоронного і курортного будівництва. У конкурсі-огляді взяли участь роботи чотирьох майбутніх Рівненських архітекторів, усі вони відзначені нагородами.
   Дипломи першого ступеня у номінації "Громадські будівлі" отримали Павло Бенедюк, Михайло Прищепа та Ірина Тадра, другого ступеня – Юрій Андрійчук. Всього ж у огляді-конкурсі оцінювалося 240 студентських дипломних проектів.
  10 жовтня 2006 р.
Економимо самі і навчаємо інших
Тиждень енергозбереження розпочався в Національному університеті водного господарства та природокористування, який Міністерство освіти і науки визначило як базовий заклад з питань енергозбереження Рівненського регіону
  Як повідомив керівник спеціалізованої групи з енергозбереження (СГЕО) НУВГП Іван Статник, керований ним підрозділ отримав свідоцтво Державного комітету України з енергозбереження, яке дає право проводити енергетичних обстежень промислових підприємств і організацій, об’єктів житлово-комунальної сфери, бюджетних установ.
  СГЕО у третьому кварталі 2006 року здійснила енергоаудит в приміщеннях НУВГП, а також Інституті довузівської підготовки і післядипломної освіти, автотранспортному технікумі, технічному коледжі. А ще складено енергетичні паспорти, розроблені норми питомих енергозатрат, надані консультації щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у цих закладах.
  Спеціалізована група була активним організатором та учасником Національного тижня з енергозбереження, взяла участь у формуванні обласної та галузевої програм з енергозбереження , налагоджує роботу з обласним управлінням освіти і науки, керівниками навчальних закладів регіону.
  Враховуючи нашу матеріально-технічну базу і кадровий потенціал при НУВГП створюється регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері енергозбереження та енергоменеджменту. А фахівці-теплоенергетики та енергетики вже пройшли навчання в інституті енергозбереження та менеджменту в Національному університеті "Київський політехнічний інститут". Готуються документи на отримання ліцензії Державної акредитаційної комісії України на право проведення освітньої діяльності у сфері енергозбереження, енергоаудиту та енергоменеджменту.
  Порівняно з першим півріччям минулого року в університеті зекономлено енергоносіїв на суму 9945 грн, в тому числі електричної енергії – на 9016 грн, природного газу – на 929 грн.
  Ця економія досягнута за рахунок застосування Комплексної програми енергозбереження.
  Під час тижня енергозбереження в навчальних закладах області планується: провести семінари та круглі столи за тематикою "Енергозбереження як складова енергетичної безпеки України", "Регіональна та галузева політика у сфері енергозбереження", "Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії", виготовлення та розміщення в навчальних закладах та гуртожитках плакатів на енергозберігаючу тематику, рейди перевірки стану готовності навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період. Керівники навчальних закладів візьмуть участь в обласному практичному семінарі-нараді з питань енергозбереження, який відбудеться на базі Національного університету водного господарства та природокористування.
Людмила СТУПЧУК
  10 жовтня 2006 р.
На здобуття державної премії
   Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки до 1 грудня 2006 року приймає до розгляду на здобуття Державних премій України 2007 року підручники для навчальних закладів, рекомендовані колегією Міністерства науки і освіти України.
   До розгляду приймаються кращі підручники, які отримали широке громадське визнання і не менше двох років використовуються у навчальному процесі і висунуті вченими радами навчальних закладів.
   Детальніша інформація на сайті Міністерства освіти.