Сектор інноваційних технологій

Начальник сектору: Дмитрова Олена Анатоліївна.
Контактна інформація:  тел.  9-29, (0362) 22-22-09

       У складі Сектору інноваційних технологій працює фахівець-патентознавець. На сектор покладено функції комерціалізації патентів на винаходи і корисні моделі, комерціалізації результатів авторського права – наукових монографій, збірників наукових статей шляхом передачі їх у навчальний процес, сприяння постановці об’єктів інтелектуальної власності на бухгалтерський облік, пошуку зацікавлених осіб щодо впровадження результатів НДДКР у виробництво шляхом передачі прав на користування винаходами і корисними моделями та придбання ліцензій.