Аспірантура та докторантура

   

Завідуюча аспірантурою         

Белоконь Наталія Едуардівна

 

 

    

Провідний фахівець                

Мамай Людмила Миколаївна

 

 

 

 

 

Контактна інформація:

Тел. (0362) 22-24-31,    6-72 (внутр.)

E-mail: aspn@ukr.net.

В університеті відкрита:

 докторантура за  спеціальностями:

 • 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • 05.23.04 – водопостачання, каналізація;
 • 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки, сільськогосподарські науки);
 • 06.01.03 - агрогрунтознавство i агрофізика;
 • 08.00.06 – економіка природокористування i охорони навколишнього середовища.
 • 25.00.02 – механізми державного управління

аспірантура за спеціальностями:

 • 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • 03.00.16 – екологія;
 • 05.01.01 - прикладна геометрія, інженерна графіка;
 • 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт;
 • 05.05.11 – машини і засоби механізації с/г виробництва;
 • 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин;
 • 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка;
 • 05.17.21 – технологія водоочищення;
 • 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди;
 • 05.23.04 – водопостачання, каналізація;
 • 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби;
 • 05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія;
 • 05.23.17 – будівельна механіка;
 • 05.24.01 -  геодезія, фотограмметрія та картографія;
 • 05.24.04 – кадастр та моніторинг земель;
 • 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації;
 • 06.01.03 – агрогрунтознавство i агрофізика;
 • 06.01.04 – агрохімія;
 • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами;
 • 08.00.06 – економіка природокористування i охорони навколишнього середовища;
 • 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • 08.00.08 – гроші фінанси і кредит;
 • 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 • 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури;
 • 25.00.02 – механізми державного управління.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та за кошти юридичних осіб на умовах контракту. Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р., університет має можливість підготовки кадрів іноземних громадян на підставі міжнародних договорів; загальнодержавних програм або договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами.