Редакційна колегія

збірника наукових праць

Вісник національного університету водного господарства та природокористування

ПІБ

науковий ступінь

вчене звання

посада

установа

країна

 Сорока Микола Петрович – головний редактор

доктор наук з державного управління

професор

президент

Національний університет водного господарства та природокористування

Україна, м. Рівне

 Корецький Микола Христофорович – заступник головного редактора

доктор наук з державного управління

професор

в.о. ректора

Національний університет водного господарства та природокористування

Україна, м. Рівне

 Герасімов Євгеній Генріхович – відповідальний секретар

кандидат технічних наук

доцент

 доцент кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем

Національний університет водного господарства та природокористування

Україна, м. Рівне