Правова база діяльності

Закон України "Про видавничу справу" читати

Закон України "Про авторське право та суміжні права" читати

  • Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

    Завантажити
  • Положення про редакційно-видавничий центр

    Завантажити