Наші видання

Видання 2013 року (постійно оновлюється)

1. Монографія "Експлуатаційна надійність міських будівель і споруд: основи теорії і практика" /автори Собуцький В.О., Собуцький О.В./

2. Навчальний посібник "Формування регіонального бюджету" /автори Сорока М.П., Якимчук А.Ю./

3. Навчальний посібник "Аналіз соціально-економічного розвитку регіону" /автори Сорока М.П., Антонова С.Є./

4. Навчальний посібник "Інформаційні технології в наукових розробках" /автори Мартинов С.Ю., Орлов В.О./

5. Навчальний посібник "Геотехнології гірництва" /автори Маланчук З.Р., Боблях С.Р./

6. Монографія "Технологічне забезпечення якості відновлення посадочних отворів корпусних деталей" /автори Хітров І.О., Гавриш Ю.А., Кононогов Ю.А., Фастовець П.М./

7. Навчальний посібник "Україна та інтеграційні процеси в сучасній Європі" /автор Клинова-Дацюк Г.Д./

8. Навчальний посібник "Фізіологія І психологія праці" /автор Самолюк Н.М./

9. Навчальний посібник "Гідроелектростанції (Будівлі ГЕС із горизонтальними капсульними агрегатами)" /автори Лутаєв В.В., Сунічук С.В./

10. Навчальний посібник "Англійська мова" /автор Осецька Н.Ф./

11. Навчальний посібник "Регіональна статистика" /автор Якимчук А.Ю./

12. Навчальний посібник "Високотемпературні технологічні процеси та установки" /автор Костюк О.П./

13. Навчальний посібник "Загальнотехнічні вимірювання і прилади" /автори Кованько В.В., Древецький В.В., Христюк А.О./

14. Навчальний посібник "Транспортні розв’язки" /автори Потійчук О.Б., Піліпака Л.М./

15. Навчальний посібник "Інженерна геологія" /автори Мельничук В.Г., Новосад Я.О., Міхницька Т.П./

16. Навчальний посібник "Латинська мова для студентів-екологів" /автор Попович Р.Г./

17. Монографія "Модифіковані золовмвісні сухі будівельні суміші для мурувальних і клейових розчинів" /автори Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Гарніцький Ю.В., Риженко І.М./

18. Навчальний посібник "Економіка землекористування" /автори Павлов В.І., Гарнага О.М., Веремеєнко Т.С., Фесіна Ю.Г./

19. Навчальний посібник "Практичний посібник з хімії. Частина 2" /автори Яцков М.В., Боярчук Є.М./

20. Монографія "Відродження екосистем трансформованих басейнів річок та озер" /автори Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В., Гринюк В.І., Войтишина Д.Й./

21. Навчальний посібник "Документне забезпечення діяльності організації" /автори Корбутяк В.І., Толчанова З.О., Бутник О.О./

22. Навчальний посібник "Фізичні основи інформаційних систем" /автори Лебедь О.О., Орленко В.Ф., Кочергіна О.Д./

23. Навчальний посібник "Економіка автомобільного транспорту" /автори Корецька С.О., Якимчук А.Ю., Карпан Т.С./

24. Ювілейна книга "Кафедрі гідроенергетики та гідравлічних машин – 75 років" /упорядники Рябенко О.А., Сунічук С.В./

25. Монографія "Агроекологічний стан осушуваних торфових грунтів та розробка заходів їх збереження і забезпечення високої продуктивності" /автор Коваль С.І./

26. Монографія "Міцність та деформативність перфорованих елементів сталевої арки" /автори Романюк В.В., Супрунюк В.В./

27. Навчальний посібник "Кадрове діловодство" /автори Корбутяк В.І., Толчанова З.О., Бутник О.О./

28. Навчальний посібник "Аналіз виробничо-економічної діяльності автотранспортного підприємства" /автори Корецька С.О., Познаховський В.А., Карпан Т.С./

29. Навчальний посібник "Транспортно-експедиційна робота" /автори Сорока В.С., Гладковська О.О./

30. Підручник "Планування діяльності автотранспортного підприємства" /автори Турченюк М.О., Швець М.Д., Кристопчук М.Є/

31. Монографія "Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод" /автор Саблій Л.А./

32. Підручник "Облік і звітність в оподаткуванні" / автори Левицька С.О., Свірко С.В., Осадча О.О./

33. Навчальний посібник "Теплотехнічні вимірювання та прилади" автори Денісов А.К., Денісов С.А./

34. Монографія "Формування системи захисту споживчих інтересів в Україні" /автори Павлов В.І., Пісний Б.М./

35. Монографія "Регулювання інвестиційно-житлових відносин в Україні" /автор Павлов К.В./

36. Навчальний посібник "Biology and ecology of viving organisms" /authors Kucherova A., Volodymyrets V./

37. Навчальний посібник "Супутникова геодезія" /автори Черняга П.Г., Бялик І.М., Янчук Р.М./

38. Навчальний посібник "Технологія зрошування" /автори Гурин В.А., Степаненко М.Г., Степаненко М.П./

39. Монографія "Методи графічних розрахунків пружних шпонкових з'єднань" /автори Малащенко В.О., Стрілець В.М., Стрілець О.Р./

40. Монографія "Методи комплексного аналізу" /автори Бомба А.Я., Каштан С.С.  Пригорницький Д.О., Ярощак С.В./

41. Навчальний посібник ""Методи графічних розрахунків деталей машин" /автори Малащенко В.О., Стрілець В.М., Стрілець О.Р./

42. Навчальний посібник "Технології відкритої розробки корисних копалин" /автори Маланчук З.Р., Гавриш В.С., Стріха В.А., Киричик І.М./

43. Навчальний посібник "Основи товарознавства" /автори Скрипчук П.М., Судук О.Ю./

44. Навчальний посібник "Міські інженерні споруди" (практикум) /автори Ромашко В.М., Ромашко О.В./

45. Навчальний посібник "Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (обробка металів різанням, тиском та зварювання) Лабораторний практикум" /автори Пахаренко В.Л., Марчук М.М., Івасюк П.І./

Збірники наукових праць

Збірник наукових праць "Вісник НУВГП", випуск 1(61), економічні науки.

Збірник наукових праць "Вісник НУВГП", випуск 1(61), технічні науки.

Збірник наукових праць "Вісник НУВГП", випуск 1(61), сільськогосподарські науки.

Збірник наукових праць "Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції", випуск 18, № 1.

Збірник наукових праць "Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції", випуск 18, № 2.

Збірник наукових праць "Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції", випуск 18, № 3.

Збірник наукових праць "Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції", випуск 18, № 4.

Збірник наукових праць "Вісник НУВГП", випуск 3, студентська наука.

Збірник наукових праць "Вісник НУВГП", випуск 3(63), технічні науки.

Видання 2012 року