Нормативні документи щодо оформлення технологічних пропозицій
Класифікатор ключових технологічних слів

Короткі коди ринкового застосування технологій

Форма представлення технологічної пропозиції


Форми щодо представлення та оформлення звіту з наукової роботи за 2013 рік
Форма звіту з наукової роботи викладача

Форма звіту з наукової роботи кафедри

Інструкція щодо оформлення звіту з наукової роботи


Форми бланків для реєстрації кафедральної науково-дослідної теми
Форма кафедрального плану науково-дослідної роботи

Форма основних завдань кафедральної НДР

Форма етапів виконань основних завдань кафедральної НДР