Держбюджетна тематика


    В університеті за останні роки постійно збільшуються обсяги фінансування науково-дослідних робіт. У 2012 році в НУВГП за кошти загального фонду державного бюджету виконувалось 11 науково-дослідних робіт, з яких 5 робіт по фундаментальним дослідженням та 6 робіт по прикладним дослідженням і розробкам. Секції і назви робіт наведені у таблиці нижче.

 

№ п/п

Керівник темиНазва темиСекції

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.О.А. Рябенко, д.т.н., професор, зав. кафедри гідроенергетики та гідромашинДослідження умов існування і критерії ідентифікації гідродинамічного солітону та інших типів білякритичних течій рідиниМеханіка
2.А.П. Власюк, д.т.н., професор, зав. кафедри прикладної математикиМатематичне та комп’ютерне моделювання складних фізико-хімічних процесів підземної гідромеханіки природного, техногенного та соціального характеруІнформатика і кібернетика
3.В.М. Трач, д.т.н., професор, зав. кафедри опору матеріалів, теоретичної та будівельної механікиПобудова канонічної системи рівнянь нелінійної теорії анізотропних оболонок типу Тимошенка і методів розв’язання задач стійкості оболонок з композитівМеханіка
4.А.М. Рокочинський, д.т.н., професор, зав. кафедри гідромеліораційРозробити теоретичні засади довготермінового прогнозу метеорологічних режимів при управлінні складними природно-технічними комплексами в умовах змін кліматуОхорона
навколишнього середовища
5.В.Ю. Слюсарчук, д. ф.-м. н., професор, професор кафедри вищої математикиСтійкість і коливання нелінійних систем Математика

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ  

1.М.М. Гіроль, д.т.н., професор, зав. кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляціїРозробка технології водовідведення для малих населених пунктівОхорона
навколишнього середовища
2.М.М. Хлапук, д.т.н., професор, зав. кафедри гідротехнічних спорудРозробка методів комплексного регулювання річок Українських Карпат на основі гідроморфологічної теорії руслових процесівОхорона
навколишнього середовища
3.В.І. Гаращенко, к.т.н., доцент, доцент кафедри фізикиДослідження та теоретико-експериментальне обґрунтування основних параметрів процесу магнітного очищення водних середовищЕнергетика та енергозбереження
4.В.А. Гурин, д.т.н., професор, зав. кафедри експлуатації гідромеліоративних системТепломеліоративна система на базі використання низькотемпературних скидних вод електростанції і промислових об’єктівЕнергетика та енергозбереження
5.Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор, зав. кафедри менеджментуМетодологія використання маркетингових досліджень природно- ресурсного потенціалу адміністративних територійЕкономіка
6.З.Р. Маланчук, д.т.н., професор, зав. кафедри розробки корисних копалинДослідження складу фізико-механічних властивостей, технологічності переробки і збагачення самородної міді із гірської маси базальтових кар’єрівТехнології видобутку та переробки
корисних копалин