Науково-дослідна частина

Контактні дані:
тел.  (0362)22-22-09; 6-33      

e-mail: NDS@nuwm.rv.ua

   

   Начальник науково-дослідної частини     

   Сазонець Ігор Леонідович

    доктор економічних наук, професор

  Заступник начальника науково-дослідної частини

  Герасімов Євгеній Генріхович

    кандидат технічних наук, доцент кафедри водогосподарського

    будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем

  e-mail: E.G.Gerasimov@nuwm.rv.ua

   

  Старший науковий співробітник

  Пінчук Олег Леонідович

     кандидат технічних наук, старший викладач кафедри

     водогосподарського будівництва та експлуатації

     гідромеліоративних систем

 

 e-mail: pinchuk_oleg@ukr.net