Наукова діяльність кафедр

Кафедра автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Кафедра автомобілів та автомобільного господарства
Кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Кафедра архітектури та середовищного дизайну
Кафедра будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання
Кафедра вищої математики
Кафедра водних біоресурсів
Кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем
Кафедра водогосподарської екології, гідрології та гідравліки
Кафедра водопостачання, водовідведення та бурової справи
Кафедра геодезії та геоінформатики
Кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Кафедра гідротехнічного будівництва та автомобільних доріг
Кафедра державного управління та місцевого самоврядування
Кафедра екології
Кафедра економіки підприємства
Кафедра економічної кібернетики 
Кафедра економічної теорії
Кафедра землеустрою та кадастру, моніторингу земель
Кафедра інженерної геології і гідрології 
Кафедра інженерної графіки та машинознавства  
Кафедра іноземних мов та українознавства
Кафедра маркетингу
Кафедра міжнародної економіки
Кафедра менеджменту
 
Кафедра міського будівництва і господарства
Кафедра обліку і аудиту
Кафедра обчислювальної техніки
Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки
Кафедра основ архітектурного проектування, конструювання та графіки
Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності
Кафедра прикладної математики
Кафедра природооблаштування та гідромеліорацій
Кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Кафедра розробки родовищ корисних копалин і технологій неорганічних речовин
 Кафедра спеціальних юридичних дисциплін
Кафедра суспільних дисциплін
Кафедра теорії та історії держави і права
Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки
Кафедра технології будівельних виробів та матеріалознавства
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
Кафедра туризму
Кафедра транспортних технологій та технічного сервісу
Кафедра філософії
Кафедра фінансів та економіки природокористування
Кафедра хімії та фізики