Метрологічна лабораторія

Адреса: 3-й корпус каб. 353

Телефон: -

E-mail: metrologia.NUWGP@gmail.com

Головні напрямки діяльності

      Лабораторія метрологічного забезпечення Університету створена  для координування та проведення заходів із метрологічного забезпечення (МЗ) всіх робіт та процесів, що виконуються в Університеті та пов’язаних із отриманням і використанням результатів вимірювань, застосуванням засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), а також для здійснення метрологічного нагляду та контролю за дотримуванням метрологічних норм і правил:

 • здійснення контролю та нагляду за МД (метрологічною діяльністю) в Університеті; видавати обов’язкові для виконання розпорядження, приписи щодо припинення та усунення порушень метрологічних норм і правил, вказівки з питань МД;
 • подавати пропозиції керівництву Університету про припинення робіт, які виконуються з порушенням метрологічних норм і правил, недотримання яких може призвести до отримання неякісних результатів вимірювань, а також про необхідність вжиття заходів щодо осіб, які припустили ці порушення;
 • представляти проректору Університету з наукової роботи для підпису узгоджені атестати методик виконання вимірювань та свідоцтва про атестацію ЗВТ, на які не поширюється ДМН (державний метрологічний нагляд);
 • представляти Університет за дорученням його керівництва в інших організаціях з питань МД Університету;
 • давати обов’язкові для виконання вказівки та доручення співробітникам МС Університету з питань МД;
 • визначення напрямків та організація проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за проблемами МЗ діяльності Університету;
 • участь у визначенні технічних вимог до МЗ розроблення, виробництва, експлуатації та ремонту ЗВТ і АЗК (автоматичні засоби керування), що використовуються в Університеті, та обладнання для їх калібрування;
 • організація здійснення метрологічного нагляду та контролю за станом МЗ робіт на кафедрах та у підрозділах Університету;
 • участь у роботах з міжнародного та міждержавного співробітництва з питань МД;
 • взаємодія з Мінекономрозвитку України та його територіальними органами з питань МД;
 • організація робіт з метрологічної атестації методик виконання вимірювань та атестації ЗВТ, що створюються в Університеті і на які не поширюється ДМН.

Метрологічна лабораторія співпрацює з ДП "УкрНДНЦ" http://www.ukrndnc.org.ua, а також з ДП "Рівнестандартметрологія" http://www.csmc.rv.ua