Історична довідка

Наказом ВАК України від 3 березня 1998 року № 146 спеціалізованій вченій раді було надано право на період до 19 лютого 2000 року, а наказом від 16 лютого 2000 року № 77 на період до 9 лютого 2002 року проводити захист дисертацій за спеціальностями:
06.01.02 – сільськогосподарські меліорації, технічні науки;
05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія, технічні науки.

Наказами ВАК України від 12 квітня 2002 року № 165 та від 5 липня 2002 року № 335 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 10 квітня 2005 року проводити захист дисертацій за спеціальностями:
06.01.02 – сільськогосподарські меліорації, технічні науки;
05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія, технічні науки;
05.23.04 – водопостачання, каналізація, технічні науки.

Наказом ВАК України від 20 січня 2006 року № 21 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 19 січня 2009 року проводити захист дисертацій за спеціальностями:
06.01.02 – "Сільськогосподарські меліорації" (технічні науки);
05.23.16 – "Гідравліка та інженерна гідрологія";
05.23.04 – "Водопостачання, каналізація".

Наказом ВАК України від 20 листопада 2009 року № 763 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 11 листопада 2012 року проводити захист дисертацій за спеціальностями:
06.01.02 – "Сільськогосподарські меліорації" (технічні науки);
05.23.16 – "Гідравліка та інженерна гідрологія";
05.23.04 – "Водопостачання, каналізація".

Наказом ВАК України від 25 січня 2013 року № 54 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 25 січня 2016 року проводити захист дисертацій за спеціальностями:
06.01.02 – "Сільськогосподарські меліорації" (технічні науки);
05.23.16 – "Гідравліка та інженерна гідрологія";
05.23.04 – "Водопостачання, каналізація".

Витяг з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 25.01.2013 № 54

У Національному університеті водного господарства та природокористування спеціалізована вчена рада Д 47.104.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації», 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» та 05.23.16 «Гідравліка та інженерна гідрологія» строком на три роки.

Голова ради:
1. Хлапук Микола Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.16.
Заступники голови ради:
2. Ткачук Олександр Андрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.04.
Вчений секретар:
3. Востріков Володимир Петрович, к.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.02.

Директор департаменту атестації кадрів В.Д.Бондаренко

Спеціальності

06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації" (технічні науки)
05.23.16 "Гідравліка та інженерна гідрологія"
05.23.04 "Водопостачання, каналізація"

Склад спеціалізованої вченої ради Д 47.104.01

№ п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Посада, науковий ступінь, спеціальність

1

Хлапук Микола Миколайович (голова)

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою гідротехнічних споруд, доктор технічних наук, 05.23.16

2

Ткачук Олександр Андрійович (заступник голови)

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою міського будівництва і господарства, доктор технічних наук, 05.23.04, 05.23.16

3

Востріков Володимир Петрович (секретар)

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри експлуатації гідромеліоративних систем кандидат технічних наук, 06.01.02

4

Власюк Анатолій Павлович

Національний університет водного господарства та природокористування, декан факультету прикладної математики та комп’ютерно-інтегрованих систем, за-відувач кафедрою прикладної математики доктор технічних наук, 05.23.16

5

Гіроль Микола Миколайович

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції, доктор технічних наук, 05.23.04

6

Гринь Юрій Іванович

Інститут водних проблем і меліорації НААН України, зав. відділом зрошувальних систем, доктор технічних наук, 06.01.02

7

Гурин Василь Арсентійович

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою експлуатації гідромеліоративних систем, доктор технічних наук, 06.01.02

8

Кір’янов Віктор Миколайович

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри водогосподарського, промислового та цивільного будівництва, доктор технічних наук, 06.01.02

9

Коваленко Петро Іванович

Інститут водних проблем і меліорації НААН України, радник директора,доктор технічних наук, 06.01.02

10

Ковальчук Віктор Анатолійович

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції, доктор технічних наук, 05.23.04

11

Кожушко Леонід Федорович

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою менеджменту, доктор технічних наук, 06.01.02

12

Кочетов Геннадій Михайлович

Київський національний університет будівництва і архітектури, профессор кафедри хімії, доктор технічних наук, 05.23.04

13

Найманов Аубекир Ягопирович

Донбаська державна академія будівництва й архітектури, директор інституту міського будівництва та господарства, професор кафедри міського будівництва і господарства, доктор технічних наук, 05.23.04

14

Орлов Валерій Олегович

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою водопостачання та бурової справи, доктор технічних наук, 05.23.04

15

Поляков Вадим Леонтійович

Інститут гідромеханіки НАН України, провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, 05.23.16

16

Рокочинський Анатолій Миколайович

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою гідромеліорацій, доктор технічних наук, 06.01.02

17

Рябенко Олександр Антонович

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою гідроенергетики та гідравлічних машин, доктор технічних наук, 05.23.16

18

Сташук Василь Андрійович

Державне агентство водних ресурсів України, Голова Держводагентства України, доктор технічних наук, 06.01.02

19

Ткачук Микола Микитович

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою водогосподарського, промислового та цивільного будівництва, доктор технічних наук, 06.01.02

20

Филипчук Віктор Леонідович

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою охорони праці та безпеки життєдіяльності, доктор технічних наук,05.23.16

21

Яцик Анатолій Васильович

Український науково-дослідний інститут водогосподарськоекологічних проблем (УНДІВЕП), директор інституту, доктор технічних наук, 05.23.16

E-mail:vvp53@ukr.net

Технічний секретар ради - Козішкурт Світлана Миколаївна, к.т.н., доцент.