Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій

Спеціалізовані вчені ра́ди є основною ланкою в системі  атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Спеціалізовані вчені ради утворюються Міністерством освіти і науки України у вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, у інших установах, які проводять наукові, науково-технічні дослідження, а також мають високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

До складу спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій включаються вчені, які мають науковий ступінь доктора наук.

До складу спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських дисертацій також можуть бути включені вчені, які мають науковий ступінь кандидата наук.

Порядок створення і діяльності спеціалізованих вчених рад визначається Положенням про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1059.

 Нормативні документи

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
Детальніше

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, яка подається до МОН України
Детальніше

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка подається до МОН України
Детальніше