Оголошення та новини

Відкриті нові спеціальності аспірантури

Наказом Міністерства освіти і науки України № 891 від 04 липня 2013 р. відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства від 04.07.2013 р. в університеті відкрита аспірантура за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.07 –…

Національний університет водного господарства та природокористування оголошує прийом до аспірантури та докторантури університету

аспірантура 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи 03.00.16 екологія 05.01.01 прикладна геометрія, інженерна графіка 05.05.04 машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт 05.05.11 машини і засоби механізації с/г виробництва 05.11.13 прилади і методи контролю та…