Інформація для вступників

                                                                                      УВАГА!

Рішенням комісії з прийому до аспірантури університету від 09 вересня 2013 р. до здачі вступних іспитів допущені:

Медвідь Наталія Віталіївна

01.05.02

математичне моделювання та обчислювальні методи

Радовенюк Олена Віталіївна

01.05.02

математичне моделювання та обчислювальні методи

Бабич Сергій Васильович

01.05.02

математичне моделювання та обчислювальні методи

Буднік Зінаїда Миколаївна

03.00.16

екологія

Гайчук Катерина Іванівна

03.00.16

екологія

Золотарьова Іванна Богданівна

03.00.16

екологія

Савчук Лідія Сергіївна

05.01.01

прикладна геометрія, інженерна графіка

Тарасюк Ірина Олександрівна

05.01.01

прикладна геометрія, інженерна графіка

Зоря Роман Вікторович

05.05.04

машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт

Карплюк Володимир Романович

05.05.11

машини і засоби механізації с/г виробництва

Воєвода Вадим Васильович

05.11.13

прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Іванчук Василь Вікторович

05.11.13

прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Киричик Іван Миронович

05.15.09

геотехнічна і гірнича механіка

Кутєпов Ілля Євгенович

05.23.01

будівельні конструкції, будівлі та споруди

Левченко Олександр Сергійович

05.23.01

будівельні конструкції, будівлі та споруди

Олексіюк Ольга Володимирівна

05.23.04

водопостачання, каналізація

Яцунов Сергій Олександрович

05.23.04

водопостачання, каналізація

Кочкарьов Геннадій Вікторович

05.23.05

будівельні матеріали та вироби

Фещенко Любов Володимирівна

05.23.16

гідравліка та інженерна гідрологія

Скраль Петро Іванович

05.23.16

гідравліка та інженерна гідрологія

Крутій Олександр Ростиславович

05.23.16

гідравліка та інженерна гідрологія

Мисюкевич Андрій Миколайович

05.23.17

будівельна механіка

Наумець Тетяна Анатоліївна

05.24.04

кадастр та моніторинг земель

Жук Ганна Петрівна

06.01.02

сільськогосподарські меліорації

Мошинська Галина Вікторівна

06.01.02

сільськогосподарські меліорації

Бур`ян Богдан Ігорович

06.01.03

агрогрунтознавство і агрофізика

Мельничук Ірина Федорівна

06.01.03

агрогрунтознавство і агрофізика

Деркач Світлана Миколаївна

06.01.04

агрохімія

Радько Анна Олександрівна

08.00.03

економіка та управління національним господарством

Тадеєва Наталія Валеріївна

08.00.03

економіка та управління національним господарством

Адамчук Тетяна Леонідівна

08.00.04

економіка та управління підприємствами

Мазярко Ірина Сергіївна

08.00.04

економіка та управління підприємствами

Настевич Олексій Павлович

08.00.04

економіка та управління підприємствами

Семенюк Олена Василівна

08.00.04

економіка та управління підприємствами

Малина Ольга Миколаївна

08.00.04

економіка та управління підприємствами

Покуль Ольга Володимирівна

08.00.04

економіка та управління підприємствами

Раздольська Олена Вадимівна

08.00.04

економіка та управління підприємствами

Павлова Ірина Ігорівна

08.00.06

економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Дума Вікторія Леонідівна

08.00.08

гроші фінанси і кредит

Сташук Юлія Олександрівна

08.00.09

бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Бенедюк Павло Олександрович

18.00.01

теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

Яцунова Наталія Анатоліївна

18.00.01

теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

Костюшок Оксана Іванівна

25.00.02

механізми державного управління

Хамаза Вадим Миколайович

25.00.02

механізми державного управління

Хлапук Юлія Миколаївна

25.00.02

механізми державного управління

Юрко Євгенія Юріївна

25.00.02

механізми державного управління

Відповідно до наказу А № 44 вст­у­пні іспити до а­сп­ір­а­нт­ури ун­іве­рс­ит­ету пр­ов­е­сти в такі строки:

                                   з сп­ец­і­ал­ьн­о­стей       -     25 -  30 вересня

                                   з ф­іл­ос­офії                -     10 -  17 ж­о­в­тня

                                   з ін­оз­е­мної м­ови        -     20 - 27  ж­о­в­тня  

Угода

Згода на обробку персональних даних

Заява докторантура

Контракт докторантура


Заява аспірантура

Список питань до вступного екзамену з філософії

Контракт аспірантура

Наказ про допуск до вступних екзаменів в аспірантуру