Витяг з «Правил користування Науковою бібліотекою НУВГП»

Порядок користування бібліотекою

 • Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється тільки при наявності читацького та студентського квитків або службового посвідчення з дійсним терміном використання.
 • Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.
 • Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всі документи, що під нього взято.
 • При втраті читацького квитка читач може отримати дублікат протягом двох тижнів після заяви про втрату.
 • Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
 • За кожний одержаний екземпляр документа користувач розписується в книжковому чи читацькому формулярі.
 • Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї нема попиту з боку інших користувачів.
 • Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.
 • При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).
 • Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.

 

Користувач зобовязаний:

 • Дотримуватись правил користування бібліотекою. За порушення правил він може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.
 • Дбайливо ставитись до документів, одержаних із фондів бібліотеки: повертати їх у встановлені терміни; не робити на них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом. Дотримуватись правил використання непаперових носіїв інформації.
 • Дбайливо ставитись до бібліотечного обладнання, меблів, приміщень, додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки, не користуватись мобільними телефонами, не вживати їжі та напоїв.
 • Не виносити із приміщення бібліотеки документи з бібліотечного фонду, якщо вони не зафіксовані в одному з облікових документів.
 • При отриманні документів ретельно перевірити їх кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідні службові позначки.
 • Відповідальність за зіпсовані документи несе читач, який користувався ними останнім.
 • На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки всі зафіксовані за ними в читацькому формулярі документи.
 • На початку кожного навчального року працівники університету повинні перереєструвати всі отримані ними документи.
 • Студенти у разі закінчення навчання в університеті (до отримання диплома), а працівники університету у разі звільнення, повинні повністю розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист про відсутність заборгованості на всіх пунктах видачі бібліотеки.
 • Користувачі, які завдали бібліотечному фонду збитки, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.
 • У разі втрати документів або завдання їм непоправної шкоди, користувачі повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними, або відшкодувати їх ринкову вартість.
 • За затримання документів більш встановленого бібліотекою терміну користувач сплачує пеню.