Книжкова виставка "Європейський тиждень місцевої демократії"

Книжкова виставка "Європейський тиждень місцевої демократії"

"Європейський тиждень місцевої демократії" є щорічною загальноєвропейською кампанією, започаткованою Радою Європи 15 жовтня 2007 року.

З нагоди цієї події Наукова бібліотека НУВГП представила виставку, з якою можна ознайомитися в інформаційно-бібліографічному відділі (ауд.236/2).

Тиждень демократії передбачає одночасне проведення національних і місцевих заходів в усіх країнах-членах Ради Європи з метою активізації процесів розповсюдження інформації щодо принципів та досягнення місцевої і регіональної демократії у Європі, сприяння обізнаності громадян щодо можливостей вирішення питань місцевого значення та їх залучення до прийняття управлінських рішень.

9 листопада 1995 р. Україна набула членство у Раді Європи (РЄ), основній міжнародній політичній організації Європи, метою діяльності якої є захист прав і головних свобод людини та зміцнення демократії, в тому числі на місцевому і регіональному рівні.

Стратегічним курсом політики України є інтеграція до європейського співтовариства, що передбачає здійснення суттєвих інституційних змін, вдосконалення системи місцевого самоврядування, гармонізацію національного законодавства відповідно до сучасних європейських стандартів.

Євроінтеграція – це процес, який не тільки потребує політичної волі та значних зусиль на центральному рівні, але й належного рівня сприйняття та розуміння, а також безпосередньої роботи на рівні громад та регіонів.

Рішення щодо започаткування Європейського тижня місцевої демократії міститься у Рекомендації 238 (2007) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, яку ухвалено 1 червня 2007 року. Офіційний старт Європейського тижня місцевої демократії відбувся 15 жовтня 2007 року на 15-й сесії Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцеве і регіональне управління (м. Валенсія, Іспанія).

Щорічне проведення в Україні заходів Європейського тижня місцевої демократії введено Указом Президента України "Про Європейський тиждень місцевої демократії" № 922/2007 від 27 вересня 2007 року.

Головний бібліограф Наукової бібліотеки НУВГП

С. В. Бойчук

Список використаної літератури:

  1. Вівчарик М. М. Українська нація: шлях до самовизначення : [моногр.] / М. М. Вівчарик, П. П. Панченко, В. І. Чмихова. – К.: Вища шк., 2001. – 287 с.
  2. Журавський В. С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підруч. / В. С. Журавський, В. О. Серьогін, О. Н. Ярмиш. – К.: Концерн „Видавничиц Дім „Ін Юре”, 2004. – 672 с.
  3. Основи демократії : посіб. / авт. колектив : М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін. ; за заг ред. А. Колодій. – К.: Вид-во ”Ай Бі”, 2002. – 684 с.
  4. Кривобоков В. А. Государственное строительство. Дворец или лачуга? / В. А. Кривобоков ; худож.-оформитель В. А. Садченко. – Харьков: Фолио, 2002. – 318 с.
  5. Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода / под общей ред. О. И. Соскина. – К.: Изд-во „Институт трансформации общества”, 2007. – 208 с.
  6. Конончук С. Розвиток демократії в Україні: 1999 рік / С. Г. Конончук, О. А. Ярош. – К.: УНЦПД, 2000. – 256 с. – (сер. „Демократія в Україні”).
  7. Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України. Нотатки учасника розробки Основного Закону України : докум. нарис / В. П. Гетьман. – К., 1996. – 128 с. та ін.


назад