День винахідника і раціоналізатора

День винахідника і раціоналізатора

Щорічно у третю суботу вересня в Україні відзначають День винахідника і раціоналізатора, відповідно до Указу Президента № 443/94 від 16 серпня 1994 року.

   Винахідницьку і раціоналізаторську діяльність регулює Український інститут промислової власності – Укрпатент. На сьогодні Укрпатентом Було зареєстровано близько 100000 патентів на винаходи, а також близько 10000 патентів на корисні моделі.

   Україна має безсумнівні інноваційні досягнення світового рівня – літаки з сімейства «Анів», ядерні технології Адаменко, технологія стимулювання росту рослин у сільському господарстві Пономаренко, медичні винаходи – спосіб боротьби з раком Завірюхи та лікування судин людини неоперабельним методом Бурого.

   День винахідника і раціоналізатора об'єднує людей різних професій і спеціальностей, але всі вони обов'язково наділені рідкісним даром творчості, почуттям нового, умінням розширити межі звичного, вийти за рамки стереотипу.

   Ознайомитися з виставкою присвячена цьому дню можна в інформаційно-бібліографічному відділі у Науковій бібліотеці НУВГП ауд. 236/2, куди й запрошуємо всіх бажаючих.

 

Список використаних джерел:

  1. Ліхо О. А. Ліцензування і патентування наукової продукції у водогосподарській галузі : навч. посіб. навч.-метод. забезпечення. – Рівне: Червінко А. В., 2011. – 148 с.
  2. Видатні наукові відкриття / авт.-упоряд. В. М. Скляренко, Т. В. Іовлєва, О. Ю. Огкурова. – Харків: Фоліо, 2008. – 319 с. – (Дитяча енцикл.).
  3. Назаренко І. І. Основи патентування і ліцензування : навч. посіб. / І. І. Назаренко, А. І. Кредісов, В. О. Ракша ; за ред. А. І. Кредісова. – К.: Знання України, 2006. – 306 с.
  4. Ліцензування та патентування в Україні. Нормативна база (Антологія бізнесу) / О. М. Ротна. – К.: КНТ, 2005. – 500 с.
  5. Самин Д. К. 100 великих научных открытий. – М.: Вече, 2002. – 480 с.
  6. Рыжов к. В. 100 великих изобретений / К. В. Рыжов. – М.: Вече, 2002. – 528 с.
  7. Дикарев В. И. Справочник изобретателя / В. И. Дикарев. – СПб: Изд-во «Лань», 2001. – 352 с., та інші.

Світлана Бойчук,
головний бібліограф Наукової бібліотеки.назад