НУВГП
English version
УКРАЇНА, м. РІВНЕ, вул. СОБОРНА, 11
   ГОЛОВНА                         
 КЕРІВНИЦТВО
 ОГОЛОШЕННЯ
 СЕКТОР  ПЛАНУВАННЯ
 НАВЧАЛЬНОГО
 ПРОЦЕСУ

 СЕКТОР  ОРГАНІЗАЦІЇ,
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  І
 КОНТРОЛЮ
 НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 СЕКТОР  ЛІЦЕНЗУВАННЯ
 Й  АКРЕДИТАЦІЇ

 НОРМАТИВНО-
 ПРАВОВА  БАЗА

 СТАНДАРТИ  ОСВІТИ
 РЕЙТИНГИ
 АВТОМАТИЗАЦІЯ
 НАВЧАЛЬНОГО
 ПРОЦЕСУ

 МЕТОДИЧНІ  МАТЕРІАЛИ
 ПУБЛІКАЦІЇ
 ПРОЕКТИ  ДОКУМЕНТІВ
 КОРИСНІ  ПОСИЛАННЯ
Оголошення
12 березня 2013 р.
Шановні завідувачі кафедр та
керівники виробничих практик
З 11.03.2013 р. розпочалася організаційна робота в університеті по підготовці до проведення виробничих практик студентів 2, 3, 4 та 5 курсів. Угоди необхідно укладати з базами практик відповідно до профілю підготовки студентів . По можливості,згідно рішення ректорату від 04.03.2013 року, при укладанні угод з базами практик обумовлювати питання щодо оплати практик університету та подальшого працевлаштування студентів на місця баз практик.
Накази слід підготувати не пізніше чим за місяць до початку проходження практики студентами на базах практики (дані наведені в таблиці).
19 лютого 2013 р.
Кращі студенти 2-4 курсів за результатами зимової сесії 2012-2013 н.р.
Факультети
1Будівництва та архітектури
2Водного господарства
3Гідротехнічного будівництва та гідроенергетики
4Екології та природокористування
5Економіки і підприємництва
6Землеустрою та геоінформатики
7Менеджменту
8Механіко- енергетичний
9Прикладної математики та комп'ютерно-інтегрованих систем
19 лютого 2013 р.
ОГОЛОШЕННЯ
У зв’язку із зміною місцезнаходження навчального відділу, працівники та студенти університету можуть звертатися:
- Начальник навчального відділу – кабінет 109, тел. 6-35
- Сектор планування навчального процесу (начальник сектору Ковальчук Н.С., диспетчерська, керівник виробничої практики) – 113 кабінет, тимчасовий номер телефону 7-56;
- Сектор організації, забезпечення і контролю навчального процесу (начальник сектору Юрчик Г.Ф., розклади заочної форми навчання, видача дипломів) – 111 кабінет;
- Сектор ліцензування й акредитації (начальник сектору Луценко В.В., видача навчальної документації) – 171 кабінет, тимчасовий номер телефону 6-13.
8 лютого 2013 р.
Графік проведення зустрічей адміністрації університету зі студентами других, третіх та четвертих курсів денної форми навчання
7 лютого 2013 р.
Кращі студенти перших курсів за результатами зимової сесії 2012-2013 н.р.
1 лютого 2013 р.
Графік проведення ректорських контрольних робіт на весняний семестр 2012-2013 н.р.
30 січня 2013 р.
Інформація про ліцензування та акредитацію спеціальностей університету
Станом на 25.01.2013 р. у Департаменті наукової діяльності та ліцензування Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМС України) знаходиться на розгляді такі матеріали університету:
- до акредитації бакалаврів напряму підготовки «Охорона праці»;
- до збільшення ліцензованого обсягу напряму підготовки «Гірництво»;
- до ліцензування спеціальності «Державна служба», магістр, заочної форми навчання;
- до ліцензування спеціальності «Водні біоресурси», магістр;
- до ліцензування спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності», магістр;
- до ліцензування спеціальності «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», магістр.
Готуються матеріали до ліцензування магістрів зі спеціальностей «Раціональне використання та охорона водних ресурсів», «Водогосподарське та природоохоронне будівництво», «Гідротехніка», бакалаврів з напряму «Документознавство та інформаційна діяльність».
Отримано дозвіл МОНМС України на ліцензування спеціалістів зі спеціальності «Охорона праці», на ліцензування магістрів зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою», на збільшення ліцензованого обсягу з підготовки іноземних громадян за акредитованими спеціальностями, на збільшення ліцензованого обсягу підготовки магістрів зі спеціальності «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті».
Подані в МОНМС України листи НУВГП з проханням підтримки ліцензування напрямів підготовки: «Міжнародна економіка», «Право», «Туризм», «Маркетинг».
28 січня 2013 р.
Корисна інформація з організації
навчального процесу
1. З отриманими балами студенти можуть ознайомитись в електронному журналі за електронною адресою http://nuwm.rv.ua:8080, пункт «ПС-журнал успішності для студентів - WEB». Для авторизації користувача потрібно ввести прізвище і номер залікової книжки. (Запитання по роботі електронного журналу надсилаються на адресу admin_nu@nuwm.rv.ua)
2. Розклад занять можна скачати з сайту НУВГП -> навчальний відділ-> відділ планування навчального процесу-> пункт «Розклад занять» або перейти по електронній адресі http://nuwm.rv.ua/metods/nu/rozklad.php.
Графік навчального процесу наведений - http://nuwm.rv.ua/metods/nu/graphic.html
3. Слід постійно перевіряти стінку оголошень навчального відділу, де розміщуються важливі оголошення http://nuwm.rv.ua/metods/nu/nu.php
4. ВАЖЛИВОЮ СТОРІНКОЮ для студентів є http://nuwm.rv.ua/nmueb.html де знаходиться електронний банк методичного забезпечення навчального процесу. Тут Ви зможете скачати методичні вказівки, конспекти лекцій, робочі програми з навчальних дисциплін в електронній формі.
5. В університеті існує рейтинг викладачів очима студентів, ознайомитись з яким можна за електронною адресою http://nuwm.rv.ua/metods/nu/ratingv.php. За цією ж адресою можна також скачати програму для оцінювання викладачів (файл під паролем - university_nuwm), й надіслати заповнену базу оцінок на адресу admin_nu@nuwm.rv.ua вказавши назву академічної групи.
21 січня 2013 р.
18 січня 2013 р.
Кафедрам університету необхідно подати звіт про виконання навчальної роботи за осінній семестр 2012-2013 н. р. до 01.02.2013 р. (за винятком тих кафедр, у яких сесія заочної форми навчання закінчується пізніше зазначеного терміну – здати по закінченню).
Для формування і редагування звіту слід використовувати модуль ПС-Кафедра.
З повагою, навчальний відділ
11 січня 2013 р.
Шановні викладачі, працівники деканатів, студенти !
На сайті університету розмішено розклад занять на весняний семестр 2012-2013 навчального року станом на 10.01.2013 року. Зміни, які відбулися пізніше не будуть відображені в ньому ( http://nuwm.rv.ua/metods/nu/rozklad.php ).
Навчальний відділ
© 2001-2013  Національний університет водного господарства та природокористування.
Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11.
Виготовлено в відділі технічних засобів навчання та навчальних комп'ютерних технологій.