Оголошення

Центр Розвитку Наукового Співробітництва (м. Новосибірськ, Росія) пропонує Вам послуги з публикації результатів наукових досліджень та запрошує Вас взяти участь в написанні колективних монографій, статей для збірників наукових праць та докладів конференцій.

Оголошений конкурс на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (науковців до 35 років). Перелік необхідних для подання на конкурс документів дивіться у прикріпленому файлі. Документи необхідно подати до 20 лютого у відділ аспірантури.
Рада молодих вчених.

Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України

Згідно наказу ВАК України № 763 у Національному університеті водного господарства і природокористування відкрито спеціалізовану вчену раду Д 47.104.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями 06.01.02 "сільськогосподарські меліорації" (технічні науки), 05.23.16 "гідравліка та інженерна гідрологія" та 05.23.04 "водопостачання, каналізація".

Тел. (0362) 22-34-85

Напрямки наукової діяльності університету

В університеті створено потужний науково-технічний потенціал. Ведуться наукові дослідження за пріоритетними напрямками розвитку народного господарства, результати яких відомі не тільки в Україні, а й за її межами.