НУВГП
English version
УКРАЇНА, м. РІВНЕ, вул. СОБОРНА, 11
   ГОЛОВНА                         
 ГРАФІК  РОБОТИ
 КОМП'ЮТЕРНИХ  КЛАСІВ
Графік роботи комп'ютерних класів
Факультет водного господарства
кафедри:
640   Водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції
668   Водогосподарського, промислового та цивільного будівництва
403   Водопостачання та бурової справи
329   Гідромеліорацій
410   Гідромеліорацій
Факультет будівництва та архітектури
кафедри:
634   Архітектури
667   Інженерних конструкцій
676   Міського будівництва і господарства
439   Опору матеріалів, теоретичної та будівельної механіки
Факультет гідротехнічного будівництва та гідроенергетики
кафедри:
436   Гідроенергетики та гідромашин
Факультет економіки і підприємництва
кафедри:
260 260a   Економіки підприємства
128 129   Обліку та аудиту
Факультет землеустрою та геоінформатики
кафедри:
703   Землеустрою, геодезії та геоінформатики
709   Землеустрою, геодезії та геоінформатики
756   Іноземних мов
Факультет менеджменту
кафедри:
276   Менеджменту
277   Трудових ресурсів і підприємництва
Механіко-енергетичний факультет
кафедри:
317   Автомобілів, автомобільного господарства і технології металів
220   Будівельних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання
720   Нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки
Факультет прикладної математики та
комп'ютерно-інтегрованих систем
кафедри:
633   Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
242   Обчислювальної математики
244   Обчислювальної математики
246   Обчислювальної математики
677   Прикладної математики
679   Прикладної математики
682   Прикладної математики
683   Прикладної математики
Відділи
223a   Технічних засобів навчання та навчальних комп'ют.технологій
327   Технічних засобів навчання та навчальних комп'ют.технологій
© 2001-2012  Національний університет водного господарства та природокористування.
Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11.
Виготовлено в відділі технічних засобів навчання та навчальних комп'ютерних технологій.