НУВГП
English version
УКРАЇНА, м. РІВНЕ, вул. СОБОРНА, 11
   ГОЛОВНА                         
Звернення ректора
 Що таке ECTS
 Адреса та засоби зв’язку
 Координатор ECTS
 Академічний календар
 Нагороди університету
 Освітня діяльність
 Напрями підготовки фахівців
 Вартість навчання
 Вартість проживання,
 стипендії, пільги
 Кредити на навчання,
 забезпечення житлом
 Професорсько-викладацький
 склад і студенти
 Напрями наукової діяльності
 Дослідницька діяльність
 студентів
 Організаційна структура
 Міжнародні зв’язки
 Наукова бібліотека
 Центр соціальних служб
 студентської молоді
 Центр естетичного виховання
 студентської молоді
 Фізичне виховання і спорт
 Студентське самоврядування
 Вступні випробування
 Документи до приймальної
 комісії
 Терміни вступних випробувань
 та зарахування на навчання
 Формальності, прийняті в
 Україні щодо прийому
 студентів
 Підготовка громадян
 до вступу в університет
 Умови навчання
 Медичне обслуговування і
 страхування
 Як потрапити до університету
 Інша практична інформація
 Інформаційні пакети
 факультетів і напрямів
 підготовки
Шановні друзі !
   Вашій увазі пропонується Інформаційний пакет Національного університету водного господарства та природокористування – єдиного в Україні вищого навчального закладу водогосподарського напряму.
   Історія університету багата і цікава. Славні сторінки його літопису починаються з 1915 року, коли за ініціативою і зусиллями професорів Київського політехнічного інституту – членів Російського Технічного Товариства було засновано Київське середнє сільськогосподарське гідротехнічне училище, яке до 1920 року підготувало 100 техніків-меліораторів.
   В київський період з плином часу наш навчальний заклад набирав потужність, змінював свій статус і в 1959 році був переведений зі столиці до Рівного, де він отримав назву Український інститут інженерів
водного господарства, а в травні 2004 року Указом Президента України університету надано статус національного і назву - Національний університет водного господарства та природокористування. Це заслужене визнання його вагомого внеску в розвиток української освіти та науки.
   Гордістю університету є його кадри, наукові школи. В різні часи в його стінах працювали академіки АН України, відомі вчені. Всього ж за роки існування університет дав вищу освіту понад 53 тисячам своїх випускників. Серед них відомі організатори виробництва, вчені, громадські діячі, народні депутати, міністри, голови держкомітетів, поети та актори.
   Сьогодні студентам дають знання понад 710 викладачів, серед них 30 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук України та зарубіжних країн, 41 доктор наук, професор, 333 кандидати наук, доценти.
   В університеті навчається за 29 спеціальностями понад 14 тисяч студентів, які здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр, спеціаліст, магістр.
   Університет має імідж навчального закладу, де студенти отримують міцні знання, професійні вміння. Це щороку підтверджується перемогами на Всеукраїнських студентських олімпіадах.
   Вчені університету плідно працюють над розв’язанням завдань галузевих програм, активно співпрацюють із зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими установами, виконують оригінальні розробки на замовлення іноземних фірм, беруть участь у міжнародних проектах і програмах. Разом з вченими до наукових досліджень залучаються і студенти.
   За визначні досягнення у підготовці фахівців, розбудові економіки держави та внесок у створення міжнародного іміджу України університет занесений до "Золотої книги ділової еліти України", є неодноразовим переможцем рейтингів "Золота фортуна" і "Гордість міста", конкурсу "100 кращих підприємств" у номінації "Вища освіта".
   В університеті успішно впроваджується кредитно-модульна система організації навчального процесу, яка сприяє інтеграції навчального закладу в єдиний європейський простір, розширює для студентів можливість навчання у різних університетах як України, так і за кордоном.
   Наші студенти мають всі умови цікаво проводити своє дозвілля, проявляти таланти у 18 колективах художньої самодіяльності, займатися спортом в сучасних спортивних залах і на майданчиках.
   Ми сподіваємося, що Ви, ознайомившись з Інформаційним пакетом, знайдете там необхідну інформацію, оберете спеціальність до душі і зробите правильний вибір.
   Ласкаво просимо на навчання!

 

 

 

 

© 2001-2007  Національний університет водного господарства та природокористування.
Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11.
Виготовлено в Регіональному центрі навчально-інноваційних технологій НУВГП.